Με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - General Data Protection Regulation, GDPR) απαιτείται ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο ώστε να είναι σε θέση να αναθέσει σε εξειδικευμένα πρόσωπα τον ρόλο του Λειτουργού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Data Protection Officer.

Η παρουσία ενός άρτια καταρτισμένου έγκριτου νομικού, κατά τεκμήριο διακεκριμένου στο αντικείμενο του Κανονισμού GDPR στην Ευρώπη, αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην διαλεύκανση δυσνόητων ή διφορούμενων όρων και απαιτήσεων του Κανονισμού και θα διασφαλίσει την πληρέστερη προσαρμογή και συμμόρφωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη υποστήριξη αναμένεται ότι θα δοθεί σε νομικούς και τεχνοκράτες που αναλαμβάνουν την ερμηνεία και εφαρμογή του Κανονισμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
• Να αναγνωρίζουν τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού GDPR και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
• Να εξηγούν τις πρόνοιες του θεσμικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην Ευρώπη σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ατόμων
• Να αναγνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Λειτουργού Προστασίας Δεδομένων 
• Να αναγνωρίσουν τα προγράμματα ασφάλισης έναντι περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
• Να εκπονούν την Μελέτη Εκτίμησης Διακινδύνευσης αναφορικά με την διαχείριση δεδομένων
• Να εκπονούν την Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων που ενδέχεται να προκληθούν από την εφαρμογή του συστήματος προστασίας δεδομένων
• Να σχεδιάζουν πρόγραμμα Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
• Να υπερασπίζονται των δικαιωμάτων των ατόμων ως προς την διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα
• Να αμφισβητούν περιπτώσεις που φερόμενες ως παραβιάσεις δεδομένων δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης το σεμινάριο περιλαμβάνει κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 35 ωρών, ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org και μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις από τον εκπαιδευτή, συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, εργασίες σε ομάδες, βιωματικές ασκήσεις, καταιγισμό ιδεών, ερωτήσεις – απαντήσεις, αντίστροφη αίθουσα.

Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1. Γενικοί Κανονισμοί για την προστασία δεδομένων
2. Το περιεχόμενο του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
3. Ασφάλεια Πληροφοριών
4. Ο ρόλος του Λειτουργού Προστασίας Δεδομέων (ΛΠΔ)
5. Εκτίμηση Επιπτώσεων από την Προστασία Δεδομένων
6. Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ομιλητής του προγράμματος, Νικόλαος Θεοδωράκης, είναι Λέκτορας και Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ενώ παράλληλα ασκεί ενεργή δικηγορία σε αμερικανική δικηγορική εταιρεία και είναι σύμβουλος σε διεθνείς οργανισμούς. O Νικόλαος Θεοδωράκης Είναι κάτοχος πτυχίου LLB από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, MPhil από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και LLM από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Πριν από την ένταξή του στην Οξφόρδη, ο Νικόλαος δίδαξε και διεξήγαγε έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ και στη Νομική Σχολή του Columbia. Έχει εργαστεί για την επιτροπή των ΗΠΑ για τις κεφαλαιαγορές, τη νομοθετική επιτροπή στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Νικόλαος έλαβε υποτροφίες και βραβεία από το ΕΣΣΚ, τη Βρετανική Ακαδημία, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας, τις Υποτροφίες της ΕΕ και το Ίδρυμα Corfield.

Η διδακτορική διατριβή του Νικόλαου επικεντρώθηκε σε θέματα Εταιρικής Συμμόρφωσης, Ευθύνης και Κανονισμών. Το ερευνητικό και διδακτικό του πρόγραμμα περιστρέφεται επί του παρόντος γύρω από τρεις πυλώνες: α) Διεθνές Εμπόριο και Οικονομικά, β) αποτελεσματικά ρυθμιστικά καθεστώτα της ΕΕ για τα τραπεζικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και γ)συναφείς στρατηγικές συμμόρφωσης σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.
Ο Νικόλαος είναι επί του παρόντος αξιολογητής χώρας και κριτής ομοτίμων για το κεφάλαιο του Ηνωμένου Βασιλείου της Διεθνούς Διαφάνειας. Από το φθινόπωρο αυτό, έχει αναλάβει ερευνητικές και διδακτικές υποτροφίες στο Ινστιτούτο Προχωρημένων Νομικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Βρετανικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου και στο Ινστιτούτο Max Planck για το Διεθνές και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο. Συμβουλεύει επίσης για τις υποθέσεις του διεθνούς εμπορικού δικαίου με το γραφείο Sidley Austin LLP στις Βρυξέλλες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
• Δευθυντικά και εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων που τους ανατίθεται ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις,
• Συμβούλους επιχειρήσεων και Νομικούς συμβούλους,
• Στελέχη λογιστικών και ελεγκτικών γραφείων,
• Υπεύθυνους προστασίας πληροφοριών (ΙΤ Security Directors και CISO (Chief Information Security Officers)) και υπεύθυνους πληροφορικής τεχνολογίας (IT Managers)