Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Υγεία: Βλαπτικοί παράγοντες υγείας και επιτήρηση υγείας" έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος επιτήρησης της υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ένα υγιές μέλλον, όπως ρητά ορίζεται στους Κανονισμούς περί επιτήρησης της υγείας του 2017, Κ.Δ.Π. 330/2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδότες ή εκπροσώπους τους, Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας, Αντιπρόσωπους Ασφάλειας, Σύμβουλους ασφάλειας και υγείας παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) καθώς και σε πρόσωπα που προορίζονται να αναλάβουν τον ρόλο του Λειτουργού Ασφάλειας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

• Να ταξινομούν τους βλαπτικούς παράγοντες και να αναγνωρίζουν την επιδράσή τους πάνω στην ανθρώπινη υγεία.
• Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους
• Να αναλύουν τις θέσεις εργασίας και να προτείνουν βέλτιστες εργονομικές πρακτικές πρόληψης μυοσκελετικής καταπόνησης και παθήσεων.
• Να ερμηνεύουν τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
• Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και να ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους
• Να καταρτίζουν σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό τους
• Να συντάσσουν γραπτή μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας για φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου.
• Να καλλιεργούν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας στον οργανισμό τους και
• Να επιβλέπουν και να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει:
• Κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 49 ωρών και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
• Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες, υπόδυση ρόλων, καταιγισμό ιδεών, πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις, άσκηση πεδίου, προβολή, επίδειξη, ερωτήσεις – απαντήσεις.

Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1.Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
2. Φυσικοί παράγοντες κινδύνου
3. Χημικοί Παράγοντες κινδύνου.
4. Βιολογικοί παράγοντες κινδύνου.
5. Εργονομία μυοσκελετικές παθήσεις.
6. Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου
7. Βασικές αρές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης
8. Μέσα ατομικής προστασίας

Ομιλητής του προγράμματος είναι ο Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, MD, SM, ScD, Ιατρός Εργασίας - Επιδημιολόγος. Ο Δρ Σωτηριάδης είναι απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου Χαρβαρντ με πλούσια επαγγελματική και διδακτική εμπειρία στον τομέα της Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Ιατρικής. Μετά την αποχώρησή του από τις ΗΠΑ, εργάστηκε για ένα έτος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και από το 2005 μέχρι το 2018 εργάστηκε στην Κύπρο ως Ιατρός Εργασίας – Eπιδημιολόγος. Διατέλεσε συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Ιατρικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Έχει διδάξει «Υγιεινή της Εργασίας» στη Νοσηλευτική Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, «Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από τον Ιανουάριο του 2019 είναι επίκουρος καθηγητής στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.