Ενόψει της ανανέωσης της επαγγελματικής τους άδειας οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να ανανεώσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

Περαιτέρω, αυτό ισχύει και για όσους οδηγούς κατέχουν άδεια οδήγησης φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους πέραν των 3,5 τόνων (ημιφορτηγά) ή λεωφορείων πέραν των 8 θέσεων (minibus)

Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, (ΠΕΙ), οι οδηγοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα διάρκειας 35 ωρών σε Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ)

Οι εκπαιδευτές των ΕΚΚΟ θα πρέπει να πληρούν καθορισμένα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προσόντα.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτές που παρουσιάζουν τα αντικείμενα Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να τεκμηριώνουν την επάρκειά τους ως προς τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας καθώς βέβαια και την επάρκειά τους ως εκπαιδευτές
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ενέγκρινε για την Quintessence Enterprises Ltd το πρόγραμμα, "Πρόληψη ατυχημάτων στις οδικές μεταφορές - Εκπαίδευση Εκπαιδευτών" το οποίο εφοδιάζει τους ενδιαφερόμενους με ικανή γνώση και δεξιότητες εκπαιδευτή οδηγών σε ΕΚΚΟ.

Το Σεμινάριο έχει διάρκεια 35 ώρες και το συντονίζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εκπαιδευτής (ΑνΑΔ και Ofqual UK), Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, FAW, ADR)

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Εκπαιδευτές επαγγελματιών οδηγών, Στελέχη επιχειρήσεων επαγγελματικών μεταφορών

Περιεχόμενο προγράμματος:

• Η Οδηγία 2003/59/ΕΚ και ο Νόμος Ν. 3(Ι)/2007 για την Πιστοποίηση της Επαγγελματικής Ικανότητας επαγγελματιών οδηγών (ΠΕΙ)

• Λειτουργία Εγκεκριμένων Κέντρων Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ)

• Γνώσεις, Δεξιότητες και Στάσεις του εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης

• Διάγνωση αναγκών κατάρτισης οδηγών

• Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Κατάρτισης Οδηγών

• Μέθοδοι και Τεχνικές Κατάρτισης Οδηγών

Κανονιστικές ρυθμίσεις

Κοινωνικό περιβάλλον των οδικών μεταφορέων και κανονιστικό πλαίσιο των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών, Πρόσβαση στο επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα και στην αγορά των επαγγελματικών μεταφορών

Ορθολογική Οδήγηση

Συστήματα μετάδοσης της κίνησης, Όργανα ασφάλειας του οχήματος, προληπτική συντήρηση, ελαχιστοποίηση κατανάλωσης καυσίμου, Ασφαλής φόρτωση, Ασφάλεια και άνεση επιβατών

Ασφάλεια, υγεία και ευεξία του οδηγού

Ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού, εργατικά ατυχήματα, λαθρομετανάστες, φυσικοί κίνδυνοι (θόρυβος, δονήσεις, θερμική καταπόνηση), εργονομία, μυοσκελετικές παθήσεις, φυσική και πνευματική ικανότητα οδηγού, υγιής και ισορροπημένη διατροφή, αλκοόλ, φάρμακα και εξαρτησιογόνες ουσίες, Εργασία, επαγγελματική κόπωση και ανάπαυση, εργασιακό άγχος, Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οδικά ατυχήματα, Πρώτες Βοήθειες – περίθαλψη τραυματιών, πρόληψη και διαχείριση πυρκαγιάς

Μέθοδοι Κατάρτισης:

• Κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 49 ωρών
• Διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
• Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Tεχνικές κατάρτισης:

Διαλέξεις/εισηγήσεις, Συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, Εργασίες σε Ομάδες, Υπόδυση Ρόλων, Χιονοστοιβάδα, Προσομοίωση, Καταιγισμό Ιδεών, Πρακτικές και Θεωρητικές Ασκήσεις, Προβολή, Επίδειξη, Μικροδιδασκαλίες, Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ανακοίνωση του σεμιναρίου καθώς επίσης την ιστοσελίδα της Quintessence.