• Home
  • Quintessence
  • ‘Ερευνα του εκπαιδευτικού Κέντρου Quintessence για τους Συντονιστές Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

‘Ερευνα του εκπαιδευτικού Κέντρου Quintessence για τους Συντονιστές Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Quintessence Enterprises Ltd πραγματοποίησε έρευνα αναφορικά με την αξία που προστέθηκε στην επαγγελματική φυσιογνωμία των Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα και σε σχέση με τον βαθμό προστασίας των εργαζόμενων και τον βαθμό πρόληψης των κινδύνων στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.

Η έρευνα απευθύνθηκε σε 257 πρόσωπα που είχαν συμμετάσχει κατά το πρόσφατο, μέσο ή και μακρύτερο παρελθόν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα  (ΣυνΑΥ) που πραγματοποίησε το εκπαιδευτικό κέντρο Quintessence.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύεται η συμβολή της εκπαίδευσης ως εργαλείο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με την νομοθεσία περί επαγγελματικής ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας και ιδιαίτερα με τους Κανονισμούς (1) για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (Κ.Δ.Π. 410/2015), και (2) για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγεία κατά την χρησιμοποίηση κατά την εργασία Εξοπλισμού Εργασίας (Κ.Δ.Π. 444/2001 και Κ.Δ.Π. 497/2004).

Ως αποτέλεσμα της βούλησης της αρμόδιας αρχής και της επιμελούς συμβολής της, κατά την επιθεώρηση των εργοταξίων, διαπιστώνεται ότι τα εργοτάξια σήμερα συμμορφώνονται σε σαφώς ενισχυμένο βαθμό, ιδιαίτερα ως προς τον διορισμό προσοντούχων συντονιστών ασφάλειας ώστε να αναλαμβάνεται η υποχρέωση του Κυρίου του Έργου/Μελετητή ολόκληρου του Έργου, με επιστημονικό τρόπο, να εκπονεί κατάλληλο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για κάθε εργοτάξιο και να καταρτίζει Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας για κάθε έργο.

Ειδικότερα, από την έρευνα διαπιστώνονται τα ακόλουθα:

  • 62% και 45% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνουν ότι έχουν γνώση των απαιτήσεων των Κανονισμών για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (Κ.Δ.Π. 410/2015) σε βαθμό άριστο ή πολύ καλό αντίστοιχα.
  • 52% και 39% των ερωτηθέντων είναι σε θέση να καταρτίζουν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) εργοταξίου σε βαθμό άριστο και πολύ καλό αντίστοιχα.
  • 97% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αντιλαμβάνονται την διαφορά μεταξύ Συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της Εκτέλεσης και Συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της Μελέτης ενός έργου.
  • Το 58% και 32% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αξιοποίησαν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκπαίδευσή τους ως Συντονιστής Ασφάλειας στα κατασκευαστικά έργα σε βαθμό άριστο και πολύ καλό αντίστοιχα.
  • Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί στις οποίες εργοδοτούνται τα πρόσωπα που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣυνΑΥ συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (Κ.Δ.Π. 410/2015) σε βαθμό πολύ καλό έως άριστο.
  • Μετά την εκπαίδευσή τους, 4 από τα 5 άτομα ανέλαβαν τον ρόλο του Συντονιστή Ασφάλειας στο Στάδιο Μελέτης / Στάδιο Εκτέλεσης στα διάφορα εργοτάξια της επιχείρησης που εργοδοτούνται.
  • Έγινε ξεκάθαρο σε όλους τους Συντονιστές ότι κάθε Υπεργολάβος ο οποίος εργοδοτεί 10 ή περισσότερα πρόσωπα πρέπει να έχει Επιτροπή Ασφάλειας και ότι η Συντονιστική Επιτροπή Ασφάλειας Εργοταξίου είναι άλλο Σώμα διακριτό από την Επιτροπή Ασφάλειας που έχει για την επιχείρησή του κάθε υπεργολάβος.

Η Quintessence Enterprises Ltd πραγματοποίησε μέχρι σήμερα 22 πολυπειχειρησιακά και 3 μονοεπιχειρησιακά προγράμματα ΣυνΑΥ στα οποία εκπαιδεύτηκαν περί τα 300 πρόσωπα.

Τα πρόσωπα που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ΣυνΑΥ μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις τις οποίες διοργανώνει ο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων Σύννους, βασισμένες στο Σχήμα Πιστοποίησης ΣυνΑΥ για να πιστοποιηθούν ως Συντονιστές Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα.

Το Σχήμα Πιστοποίησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σύννους, στην διεύθυνση www.synnous.org.cy

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύονται στο μέρος “Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας/Βελτίωση” στην ιστοσελίδα της Quintessence. (https://www.quintessence.com.cy/improvement/)

Share This Post

You May Also Like