Εκτέλεση Εργασίας σε Ύψος

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Quintessence Enterprises Ltd, Εκτέλεση Εργασίας σε Ύψος.

Βιωματικό εργαστήριο πρόσβασης των εκπαιδευομένων μηχανικών, εργολάβων και τεχνικών έργων σε πυλώνες που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο εκπαίδευσης της εταιρείας P. T Mountain Sports and Rescue Ltd

Η εκπαιδευόμενοι εκπαιδεύονται να φορούν ζώνη πέντε σημείων και να αναρριχώνται σε ύψος με την χρήση σχοινιών.
Με την εμπειρία τους οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν τις συνθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι τους οποίους εποπτεύουν ή/και επιθεωρούν εκτελούν εργασίες σε ύψος και καλούνται, ως υπεύθυνοι  ασφάλειας να προστατεύουν και να διαφυλάσσουν την ασφάλεια και την υγεία τους. Είναι αυτά τα πρόσωπα, στα οποία θα αποδίδονται αύριο τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και η κουλτούρα ασφάλειας που πετυχαίνουμε στην Κύπρο!

Share This Post

You May Also Like