Ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου

Φορμαλδεΰδη και Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

Για την αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου μετρήσετε τις συγκεντρώσεις φορμαλδεΰδης (HCHO) και των Ολικών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (TVOC).

Στο γραφείο σας, στους χώρους εργασίας, σε δημόσιες εγκαταστάσεις, σχολεία, νηπιαγωγεία, φρεσκομπογιατισμένα δωμάτια, χώροι με καινούργια έπιπλα ή οικοδομικά υλικά – καινούργια ταπετσαρία, καινούργιο χαλί, καινούργιο δάπεδο, ή ακόμη και νέο αυτοκίνητο, σε κάθε τι το καινούργιο απαιτείται καθαρός αέρας, ξένος από αναθυμιάσεις που προέρχονται από μπογιές, χρώματα, διαλύτες.

Ο νομοθέτης καθορίζει οριακές τιμές συνήθως σε mg/m3 ή ως ppm (μέρη ανά εκατομμύριο).

Φορμαλδεΰδη (HCHO)

Η φορμαλδεΰδη είναι χημική ένωση που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για πολλά βιομηχανικά προϊόντα, όπως βαφές, χρώματα, κόλλες και συγκολλητικά μέσα, συντηρητικά.

Πολλά υλικά που περιέχουν φορμαλδεΰδη, όπως προϊόντα ξύλου, δάπεδα ή υφάσματα μπορεί να εκλύουν αναθυμιάσεις και να προκαλέσουν ρύπανση του αέρα εσωτερικού χώρου η οποία να διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Λόγω της ιδιαίτερης τοξικότητάς της, η φορμαλδεΰδη κατατάσσεται, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών (CLP), ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο στην κατηγορία επικινδυνότητας “Καρκινογόνο 1B”.

Η συγκέντρωση φορμαλδεΰδης στον αέρα εσωτερικού χώρου δεν πρέπει να υπερβαίνει, έστω και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, το 0,1 mg ανά κυβικό μέτρο.

Μίγματα ρυπαντών (VOC/TVOC)

Οι Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (volatile organic compounds, VOC’s) είναι ουσίες που εξατμίζονται εύκολα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες και επιβαρύνουν σημαντικά τον αέρα εσωτερικού χώρου.

Σε εσωτερικούς χώρους υπάρχουν ποικίλες πηγές VOC’s, όπως επιχρίσματα δαπέδου, βαφές και χρώματα, γόμες και κόλλες, έπιπλα και χαλιά. Η ολική τιμή των VOC’s (TVOC) συμβάλλει καταλυτικά στο «Σύνδρομο του Άρρωστου Κτηρίου» («Sick Building Syndrom»).\

Οι συγκεντρώσεις TVOC στους χώρους εργασίας, ανάλογα με την σύσταση των επί μέρους ουσιών, πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 1 έως 3 mg/m³, ιδιαίτερα αν οι παραμονή προσώπων στους χώρους αυτούς θα είναι μεγάλης διάρκειας.

Επιπτώσεις από την έκθεση σε φορμαλδεΰδη

  • Το όριο όσφρησης της φορμαλδεΰδης κυμαίνεται από 0,05 έως 0,125 ppm.
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις 0,01 έως 1,6 ppm προκαλεί ερεθισμό των βλεννογόνων (μύτη, λαιμός) και των οφθαλμών
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις 2 έως 3 ppm προκαλεί τσούξιμο στην μύτη, στα μάτια, στον λαιμό
  • Έκθεση πέραν των 30 λεπτών σε συγκεντρώσεις 4 έως 5 ppm προκαλεί αυξανόμενη δυσφορία, και δακρύρροια και όταν οι συγκεντρώσεις είναι μεταξύ 10 έως 20 ppm προκαλείται έντονη δακρύρροια, άμεση δύσπνοια, βήχας, έντονο κάψιμο στον λαιμό, μύτη και μάτια
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις πέραν των 30 ppm προκαλεί τοξικό πνευμονικό οίδημα, πνευμονία και κίνδυνο για τη ζωή.

Επιπτώσεις από την έκθεση σε TVOCs

  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,2 mg/m³ δεν προκαλεί οποιοδήποτε ερεθισμό ή μείωση της ευεξίας.
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις 0,2 – 3,0 mg/m³, σε αλληλεπίδραση με άλλες παραμέτρους έκθεσης, προκαλεί πιθανό ερεθισμό ή μείωση της ευεξίας.
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις 3,0 – 25 mg/m³, σε αλληλεπίδραση με άλλες παραμέτρους έκθεσης, δυνατόν να προκαλέσει πονοκεφάλους.
  • Έκθεση σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των 25 mg/m³ προκαλεί πονοκεφάλους και ενδεχόμενη περαιτέρω νευροτοξική επίδραση.

Share This Post

You May Also Like