Διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακή συνέχεια

Ποια η ετοιμότητα της επιχείρησης που διευθύνετε ή που συμβουλεύετε, να λειτουργεί σε ασφαλές επιχειρησιακό περιβάλλον;Ποιο επίπεδο και φύση του κινδύνου είναι αποδεκτά για την επιχείρησή σας; Ποιο είναι το ποσό του κινδύνου που ο οργανισμός είναι πρόθυμος να αναλάβει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του (Risk Appetite);Ποια είναι τα όρια του κινδύνου έξω από […]

Διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακή συνέχεια Read More »