Τα πιστοποιητικά της Quintessence σε περιβάλλον cloud

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Quintessence Enterprises Ltd παρέχει τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle η οποία βρίσκεται σε περιβάλλον cloud στην διεύθυνση www.quintessenceLMS.org  Τα πρόσωπα που έχουν εκπαιδευτεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Quintessence μπορούν να αναζητούν τα πιστοποιητικά τους στην  πλατφόρμα αφού κάνουν Login με τους κωδικούς (username και password) […]

Τα πιστοποιητικά της Quintessence σε περιβάλλον cloud Read More »