Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου – Θερμοκρασία, υγρασία, σωματίδια PM10 και PM2,5

Τα αιωρούμενα σωματίδια, ιδιαίτερα σήμερα, στις ημέρες της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της δημόσιας συζήτησης σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στην υγεία. Γιατί όμως τα αιωρούμενα ιδιαίτερα τα λεπτά σωματίδια, δηλαδή αυτά με πολύ μικρές διαμέτρους, είναι τόσο επικίνδυνα; Τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται κατά βάση μεταξύ των δύο κλασμάτων, τα PM10 και PM2.5. […]

Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου – Θερμοκρασία, υγρασία, σωματίδια PM10 και PM2,5 Read More »