Προγραμματισμός σεμιναρίων A’ Εξαμήνου της Quintessence Enterprises Ltd

Δείτε τα εγκεκριμένα από την @HRDA_Cyprus προγράμματα προγράμματα της Quintessence για το 2023 A εξαμήνου και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους όπως αναμένεται να αναρτηθούν στην πλατφόρμα Ερμής.