Οι απόφοιτοι μας

Με την ολοκλήρωση του κύκλου συγκεκριμένων σεμιναρίων κάθε συμμετέχων αποκτά την ιδιότητα του αποφοίτου από το αντίστοιχο σεμινάριο.

Στην Quintessence Enterprises Ltd δημιουργήθηκαν σύνδεσμοι αποφοίτων για τα ακόλουθα σεμινάρια:

ΕΕΚ: Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΣυνΑΥ: Συντονιστές Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

ΕΣΥΠΠ: Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης

ΕΥ: Επαγγελματική Υγεία

ΜΑΠ: Μέσα Ατομικής Προστασίας

WH: Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος. Ικριώματα, Αναρριχήσεις, Φορητές Κλίμακες, Εξέδρες

FAW: Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

DGSA: Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

GDPR: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

LAB: Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Ει τις ού θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω.(Όποιος δε θέλει να δουλεύει δεν θα τρώει)Επιστολές Αποστόλου Παύλου  (προς Θεσσαλονικείς Β’ 3:10)

Γιατί οι Σύνδεσμοι Αποφοίτων;

Για να σε συνδέει με τους απόφοιτους που ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που και εσύ ολοκλήρωσες με σκοπό να αναπτύξετε συνεργασίες και να ενισχύσετε τον τομέα στον οποίο συμμετέχετε.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στον Σύνδεσμο:

Να έχεις ολοκληρώσει ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία λειτουργεί σύνδεσμος. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα Quintessence.

Πώς λειτουργούν οι σύνδεσμοι αποφοίτων Quintessence;

Για κάθε σύνδεσμο υπάρχει ένα άτομο το οποίο εκλέγεται, επιλέγεται ή διορίζεται ως Συντονιστής. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου συμμετέχουν σε Ομάδα Κοινωνικής Δικτύωσης που δημιουργεί ο Συντονιστής. Στα πλαίσια της Ομάδας αυτής γίνεται ελεύθερη συζήτηση για επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα. Ο Συντονιστής μπορεί να οργανώνει διαδικτυακές συναντήσεις των μελών του Συνδέσμου. Οι Σύνδεσμοι μπορεί να οργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις ή δράσεις.

 

Διαδικασία εγγραφής:

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής μέλους και υπόβαλέ την ηλεκτρονικά στην Quintessence.

Υπάρχει δικαίωμα εγγραφής ή/και ετήσια συνδρομή;

 Όχι. Αντί αυτού, μπορεί σε εθελοντική βάση κάθε μέλος να κάνει εισφορές για φιλανθρωπικά θέματα ή σε οργανισμούς εθελοντικής δράσης και προσφοράς σε θέματα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά.

 

Οι Σύνδεσμοι είναι συνδεδεμένοι με οποιοδήποτε τρόπο με την Quintessence;

 Η Quintessence παρέχει την δυνατότητα δικτύωσης των αποφοίτων της. Συμμετέχει σε όλες τις ομάδες κοινωνικής δικτύωσης ως παρατηρητής και μπορεί να συμμετέχει ως στις διάφορες κδηλώεις ή δράσεις. Δυνατόν να παρέχει τις υποδομές της για διευκόλυνση των δράσεων (π.χ. Αίθουσες συνεδριάσεων, διαδικτυακή πλατφόρμα, ιστοσελίδα).

Είστε απόφοιτοι των πιο κάτω σεμιναρίων;

Γίνεται μέλος του Συνδέσμου αποφοίτων!