Ενδιαφερόμαστε να έχουμε την πρόταση και/ή προσφορά σας για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα αντικείμενα που δηλώνονται παρακάτω: