Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Η προσέγγισή μας για την παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων έγκειται στην ακόλουθη διαδικασία:

Ορίζουμε τις υποχρεώσεις σας

Εξηγούμε τις υπηρεσίες μας

Συνυπογράφουμε το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών συμβούλου ασφάλειας ADR

Ενημερώνεται η αρμόδια αρχή για την ανάθεση

Χαρτογραφούμε τις λειτουργίες σας

Καταγράφουμε τα επικίνδυνα προϊόντα που διαχειρίζεστε

Καθοδηγούμε για την συμμόρφωση σας

Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Ετοιμάζουμε ετήσια έκθεση της δραστηριότητας σας

DGSA

Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλειας ADR κατά την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφάλειας ADR

Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να συμβάλλονται με Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για να διασφαλίζουν την συμνμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμτω ADR.

Οι υπηρεσίες μας δύνανται να περιλαμβάνουν…

Αναγνώριση των επικίνδυνων εμπορευμάτων της επιχείρησης σας

Καθορισμό των αναγκών σας για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR

για την διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (έκθεση συμμόρφωσης με ADR)

Καθοδήγηση προσαρμογής σας με τις απαιτήσεις της ADR

Εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού στις απαιτήσεις ή/και στην εφαρμογή της Συμφωνίας ADR

Παρακολούθηση της δραστηριότητας σας

Υποστήριξη στην διαχείριση έκτακτων περιστατικών και ατυχημάτων.

Ετοιμασία της απαιτούμενης από την ADR ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων μεταφοράς επικίνδυνων Εμπορευμάτων