Βελτίωση

Στην εξελικτική της πορεία η Quintessence διοργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων. Η περιγραφική στατιστική συνοψίζει τα στοιχεία της δραστηριότητας της Quintessence για να αναλάβει η επαγωγική στατιστική να αναλύσει και να εξαγάγει συμπεράσματα και να διαμορφώσει την περαιτέρω πορεία της.

Quinon proficit deficit.

[Όποιος δεν προχωρά, πάει προς τα πίσω].

Προγράμματα Ζωτικής Σημασίας

Με τα προγράμματα Ζωτικής Σημασίας και τις επισκέψεις εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου διεθνούς κύρους ο κυπριακός οίνος δεν έχει σήμερα να ζηλέψει εκλεκτούς διεθνείς οίνους, η φαρμακευτική βιομηχανία κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές με αξιώσεις και υψηλές διακρίσεις, τα εργαστήρια δοκιμών στην πλειοψηφία τους είναι διαπιστευμένα και οι εργαστηριακές μετρήσεις που διενεργούν αναγνωρίζονται παγκοσμίως, η βιομηχανία τροφίμων, χρηματοπιστοτικοί οργανισμοί και ξενοδοχειακές μονάδες απολαμβάνουν υψηλών διακρίσεων.

FOOD: Τρόφιμα, Ιχθυοκαλλιέργεια, Γαλακτοκομεία, Κρεατοσκευάσματα


LAB: Εργαστήρια δοκιμών και διακειβώσεων


HSE: Περιβάλλον, Επαγγελματική Ασφάλεια και ΥγείαPHARMA: Φαρμακευτική Βιομηχανία


VINE & WINE: Αμπελοκαλλιέργεια και Οινοποίηση


FIN

Προγράμματα Συνήθους Σημασίας

Με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που προσφέρει η Quintessence οι απόφοιτοι μας χαίρουν αναγνώρισης για τις υψηλές αποδόσεις τους, για την επαγγελματική τους επάρκεια και τις δεξιότητές τους, για την επαγγελματική φυσιογνωμία που τους διακρίνει, για τις θέσεις εργασίας που έχουν εξασφαλίσεις, για την πιστοποίηση επαγγελματικών τους προσόντων και απόκτηση/ανανέωση αδειών άσκησης επαγγέλματος.  

HSE   ΕΣΥΠΠ, ΣυνΑΥ, ΕΥ, ΜΑΠ, LABSAFETY


ADR  Βασική εκπαίδευση, Βυτία, Εκρηκτικά, Ραδιενεργά


DGSA Εκπάιδευση Συμβούλων Ασφάλειας ADRFAW Επείγοντα περιστατικά, Πρώτοι Βοηθοί, Εκπαίδευση εκπαιδευτών


ENV Περιβαλλοντικά, OIL&GAS, ζωικοί εχθροί αστικού περιβάλλοντος,


FINTECH Risk in Financial services, GDPR, ISO9000. TQMFOOD  


LAB ISO15189, ISO17020, ISO17025, LabAudits, LAbStatistics, Calibration,
chromatography, ICP, Toxicology, Validation, Pharmaceuticals


ΠΕΕ ΠΕΕ, ΠΕΙΕΕΚ EEKL, EEKS

Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

Η μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση της Quintessence είναι η παράδοση στην αγορά εργασίας εκπαιδευτών καλύτερων από τους εκπαιδευτές που τους έχουν εκπαιδεύσει! Σήμερα, πέραν του 25% των αποφοίτων  του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην συνέχεια ως πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της ΑνΑΔ, δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτές με άριστες επιδόσεις.

ΟμΥΕΕΚ: Ομάδες Υποψηφίων Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης 


ΥΕΕΚ: Αριθμός Υποψηφίων Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισής


ΕΕΚ: Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής ΚατάρτισηςΑνΕΕΚ: Εν αναμονή Πιστοποίησης ή επαναξιολόγησης

Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων

Η μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση της Quintessence είναι η παράδοση στην αγορά εργασίας εκπαιδευτών καλύτερων από τους εκπαιδευτές που τους έχουν εκπαιδεύσει! Σήμερα, πέραν του 25% των αποφοίτων  του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην συνέχεια ως πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της ΑνΑΔ, δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτές με επιδόσεις που οι εκπαιδευτές τους ζηλεύουν και ακολουθούν!

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που δέχονται τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της Quintessence και κατόπιν της εκπαίδευσης που τους παρέχεται είναι σε θέση να αναλάβουν οι ίδιοι την εξέλιξή τους χωρίς να είναι εξαρτώμενοι από τους συμβούλους τους.

ΓΕΚ: Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Διακινδύνευσης (Αριθμός μελετών)


DGSA: Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (αριθμός επιχειρήσεων)


ISO9001: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (Αριθμός Επιχειρήσεων)ISO17025: Διαπίστευση Εργαστηρίων


ISO17020: Διαπίστευση Φορέων Επιθεώρησης

Share This Page