Ηγεσία

Στρατηγικός προσανατολισμός του Οργανισμού είναι η ενίσχυση του επιχειρείν μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων η οποία επιτυγχάνεται διά της ανάπτυξης πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ανθρώπων ως συντελεστών της παραγωγής.

Η πολιτική ποιότητας του οργανισμού είναι ρητά εκπεφρασμένη. Συνίσταται στην επαγγελματική ικανοποίηση και στο όφελος που απολαμβάνει η εταιρεία από την παροχή των υπηρεσιών της στους πελάτες της και στην απόδοση της ικανοποίησης αυτής προς όφελος των πελατών της επιδιώκοντας την υπεροχή και την διάκρισή τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

Από την αμφίδρομη σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης μεταξύ του οργανισμού και των πελατών του αναδύονται ευκαιρίες και προβάλλονται απειλές τις οποίες η εταιρεία αξιοποιεί καθορίζοντας στόχους συμβατούς με το πλαίσιο λειτουργίας και τον στρατηγικό προσανατολισμό του οργανισμού.

δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης της Quintessence:

Άριστη εξυπηρέτηση των εκπαιδευομένων

“ η δέσμευση της Quintessence…

Πολιτική Διαχείριση Ποιότητας

Πολιτική Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφαλείας και Yγείας

Πολιτική Διαχείρισης Συστήματος Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

Πολιτική Παροχής εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Πολιτική και Κανόνες Υγιεινής κατά την διεξαγωγή των σεμιναρίων

Πολιτική παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Α&Υ

Πολιτική παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών ADR

Πολιτική παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης

Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Χρήσης της ιστοσελίδας Quintessence

Τιμολογιακή Πολιτική

Πολιτική και Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων