Μιχάηλ Κουππάρης

Ο Μιχάλης Κουππάρης είναι Ομότιμος καθηγητής Αναλυτικής χημείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.  Με μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα και μεγάλο αριθμό επιστημονικό δημοσιεύσεων. Αναλυτικά δείτε το βιογραφικό του στο Download CV in pdf.