Δικτύωση

Επαγγελματική Δικτύωση της Quintessence ​

Οι οργανισμοί και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με συνδέσμους και επαγγελματικές ομάδες με τους οποίους συνεργάζεται η Quintessence αποτελούν την δικτύωσή της.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: α) τον άνθρωπο της σκέψης, β) τον άνθρωπο της δράσης, γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής.

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management

Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ)

http://www.cysha.org.cy/


 

Πλατφόρμα moodle (QuintessenceLms)

www.quintessenceLMS.org


https://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2016/11/logo.png

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ)

https://www.oeb.org.cy/


Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών

http://www.chemistry.org.cy/


Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης