Μηχανικός για υπηρεσίες HSE Manager/HSE Supervisor

Τοποθεσία Εργασίας: Ολλανδία

Τελευταία Ημ. Υποβολής:

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Δίπλωμα/Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

  • 5 έτη εμπειρία στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας

  • Εμπειρία σε μεταλλικές κατασκευές και διυλιστηριακό περιβάλλον

  • Ικανότητα εντοπισμού κινδύνων

  • Προσοχή στη λεπτομέρεια

  • Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

  • Γνώση Η/Υ

  • Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή Εργασίας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ – Επιστήμες

Πόλη Ολλανδία

Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ΕΞΥΠΠ TZOVARAS HSQE ENGINEERING αναζητά εξωτερική συνεργασία με Μηχανικό (ελεύθερο επαγγελματία) για υπηρεσίες HSE Manager/HSE Supervisor σε έργο πελάτη της στην Ολλανδία.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος των χώρων εργασίας για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και καταγραφή τους.
 • Επίβλεψη της ορθής χρήσης ΜΑΠ και της επάρκειας απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και έλεγχος των τηρούμενων αρχείων και αδειών 
 • Καθημερινή αποστολή εκθέσεων (report) για θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και οδηγιών ασφάλειας και υγείας.
 • Επίβλεψη της συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία ασφάλειας και υγείας
 • Καθιέρωση κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στον χώρο.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εποπτεία της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας.

Ωράριο Εργασίας:

 • 48 ώρες/εβδομάδα (Δευτέρα-Σάββατο 8ωρο)

Διάρκεια:

 • 14 μήνες

   Οδηγίες Υποβολής:

   Αμοιβή:

   Προσφέρουμε:

   • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
   • Μόνιμη κατοικία (συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση ενέργειας)
   • Αεροπορικά εισιτήρια από και προς την χώρα (περίπου κάθε 3 μήνες)
   • Καθημερινή μετακίνηση από και προς το εργοτάξιο
   • Συνεχής υποστήριξη

   Πληροφορίες Εταιρίας / Ατόμου

   ΕΞΥΠΠ TZOVARAS HSQE ENGINEERING

   Θεση για Ολλανδία Μηχανικό (ελεύθερο επαγγελματία) για υπηρεσίες HSE Manager/HSE Supervisor

   Επικοινωνηστε μαζί μας:

   Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού

   Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.

   Share this