Πολιτική Ποιότητας

Στρατηγικός προσανατολισμός της Quintessence Enterprises Ltd είναι η ενίσχυση του επιχειρείν μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων η οποία επιτυγχάνεται διά της ανάπτυξης πλαισίου γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ανθρώπων ως συντελεστών της παραγωγής.

Το πλαίσιο λειτουργίας της είναι η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Η  αναζήτηση του επιχειρείν της Quintessence Enterprises Ltd εδράζεται:

(1) στην επαγγελματική ικανοποίηση και στο όφελος που απολαμβάνει η εταιρεία από την παροχή των υπηρεσιών της στους πελάτες της και

(2) στην απόδοση της ικανοποίησης αυτής προς όφελος των πελατών της επιδιώκοντας την υπεροχή και την διάκρισή τους στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί για την Quintessence Enterprises Ltd:

(1) η άριστη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που παρέχονται στους εκπαιδευόμενούς της και στους αποδέκτες των συμβουλευτικών της υπηρεσιών σε βαθμό πέραν των προσδοκιών της, και

(2) η ανάδειξη των εκπαιδευομένων και των αποδεκτών των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως επαγγελματίες σε βαθμό πέραν του επαγγελματισμού των εκπαιδευτών και συμβούλων τους.

Από την διαδικασία της μάθησης η οποία παρέχεται μέσω της εκπαίδευσης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μαθαίνει πρώτη και περισσότερα από κάθε εκπαιδευόμενο η ίδια η Quintessence Enterprises Ltd και οι συντελεστές που διευκολύνουν την μάθηση! Αυτό αποτελεί προνόμιο για την Quintessence Enterprises Ltd η οποία με την σειρά της το αποδίδει στους εκπαιδευόμενους και στους αποδέκτες των συμβουλευτικών υπηρεσιών:

Η Quintessence Enterprises Ltd διευκολύνει τους εκπαιδευόμενούς της και τους αποδέκτες των συμβουλευτικών της υπηρεσιών:

(1) να πλάσουν οι ίδιοι την γνώση στο δικό τους γνωστικό πλαίσιο,

(2) να την μετουσιώσουν σε δεξιότητες ταυτόσημες με τον δικό τους χαρακτήρα, και

(3) να διαμορφώσουν την δική τους επαγγελματική φυσιογνωμία.

Μέγιστη ικανοποίηση αποτελεί για την Quintessence Enterprises Ltd οι εκπαιδευόμενοι και οι αποδέκτες των συμβουλευτικών της υπηρεσιών να την ακολουθήσουν και να την ξεπεράσουν. Με την στρατηγική αυτή η Quintessence Enterprises Ltd επιδιώκει:

(1) να πρωτοπορεί με καινοτόμα προγράμματα και δράσεις,

(2) να διευρύνει το πλαίσιο λειτουργίας της και τους ακόλουθούς της, και

(3) να επιτυγχάνει την συνεχή διάκρισή της και την υπεροχή της στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Μέσω της πολιτικής αυτής η Quintessence Enterprises Ltd δημιουργεί τις προϋποθέσεις να λειτουργεί σε περιβάλλον μέσα στο οποίο, το προσωπικό, οι εκπαιδευτές και οι σύμβουλοι που την υποστηρίζουν:

(1) να επιχειρούν ως εσωτερικοί επιχειρηματίες,

(2) να είναι υπερήφανοι για τον οργανισμό μέσα στον οποίο λειτουργούν, και

(3) να αντλούν επαγγελματική ικανοποίηση ως διακεκριμένες προσωπικότητες.

Ο Διευθυντής της Εταιρείας συντονίζει τις λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για παραγωγή αποτελεσμάτων τα οποία να ικανοποιούν άριστα τις ανάγκες των πελατών και να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών του οργανισμού.

Ως ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού τάσσομαι στην υπηρεσία των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας για προσφορά μέγιστης επαγγελματικής ικανοποίηση και παροχή υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης για να βιώνουμε όλοι μας ευγενή υπερηφάνεια για την Quintessence Enterprises Ltd.

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Διευθύνων Σύμβουλος