Παναγιώτης Λοϊζιάς

Ο Παναγιώτης Λοϊζιάς είναι Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Τ.Ε.).  Εργάζεται για 13 χρόνια στον κατασκευαστικό τομέα ως Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας αλλά και ως Συντονιστής Ασφάλειας (Μελέτης και Εκτέλεσης). Είναι: 1.Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας από τον Δεκέμβριο 2014.    2.Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής για θέματα Ασφάλειας και Υγείας και Μηχανολογικά, από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, από τον Ιανουάριο 2014 έως σήμερα, με συμμετοχή σε δύο Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Επαγγελματιών Οδηγών.     3.Εγκεκριμένος Σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας (ΕΞΥΠΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2013, Αρ. Έγκρισης ΤΕΕ 9.42.6.15.200(2013).         4.Πλήρες Μέλος στον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από τις 04 Σεπτεμβρίου 2012.