Search
Close this search box.

Επαγγελματική Επάρκεια Διευθυντών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως η Αρμόδια Αρχή ανακοίνωσε τον προγραμματισμό των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) τον προσεχή Ιούνιο.

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία Υποψηφίων Διευθυντών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών να επιτύχουν για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και την χρήση του για σκοπούς εξασφάλισης Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

Κωδικός Προγράμματος: 

ΠΕΕ

Αριθμός Προγράμματος

247510

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

 Χώρος διεξαγωγής: …….

Δικαίωμα συμμετοχής: €1.000,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: €700,00

Καθαρό κόστος επιχείρησης: €300,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ: €………

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να εξασφαλίσετε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) και να διευθύνετε επιχειρήσεις μεταφορών εμπορευμάτων και/ή επιβατών που κατέχουν ή που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναπτύσσετε την τεχνική και διοικητική επάρκεια που απαιτείται να κατέχετε ως διευθυντές  και να διοικείτε επιχειρήσεις οδικών μεταφορών κατά το πρότυπο λειτουργίας των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζουν οι Κανονισμοί 1071, 1072 και 1073 του 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Επιχείρηση η οποία εκτελεί οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων έναντι μίσθωσης ή έναντι αμοιβής είναι υποχρεωμένη, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να κατέχει Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ).

Για την απόκτηση ΑΟΜ, η επιχείρηση πρέπει να πληροί, μεταξύ άλλων, την προϋπόθεση της Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ).

Η Επαγγελματική Επάρκεια θεμελιώνεται όταν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στην κατηγορία των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας που έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και στη Δημοκρατία.

Το ΠΕΕ χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ))

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Σε διευθυντές και σε εποπτικά στελέχη επιχειρήσεων οδικών μεταφορών.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζετε το περιβάλλον των δημόσιων εμπορευματικών και επιβατικών οδικών μεταφορών
 • Να ορίζετε τα κριτήρια πρόσβασης (1) στο επάγγελμα και (2) στην αγορά οδικών μεταφορών
 • Να ερμηνεύετε τις πρόνοιες της Νομοθεσίας που αφορά την λειτουργία επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Να αναφέρετε τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων οδικών μεταφορών όπως απορρέουν από την Εθνική και την Κοινοτική Νομοθεσία
 • Να αναγνωρίζετε το πλαίσιο λειτουργίας των εθνικών, κοινοτικών και διεθνών οδικών μεταφορών.
 • Να διακρίνετε την έννοια της επιχείρησης ως νομικό ή ως φυσικό πρόσωπο
 • Να εξηγείτε στοιχεία Εργατικού Δικαίου στο προσωπικό της επιχείρησης που διευθύνετε.
 • Να αναγνωρίζετε βασικά στοιχεία αστικών αδικημάτων και να συζητείτε περιπτώσεις Αστικού Δικαίου
 • Να ορίζετε το βασικό περιεχόμενο και τα στοιχεία μιας σύμβασης
 • Να αναγνωρίζετε το περιεχόμενο της Συμφωνίας  για την διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (C.M.R)
 • Να αναγνωρίζετε τις βασικές αρχές και στοιχεία εμπορικού δικαίου και ειδικότερα, τον περί της πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα Νόμο και τον περί εταιρειών Νόμο. 
 • Να ενσωματώνετε στοιχεία Εμπορικού Δικαίου στην επιχείρηση που διευθύνετε.
 • Να υπολογίζετε φορολογικά στοιχεία στους λογαριασμούς της επιχείρησης που διευθύνετε
 • Να διαχειρίζεστε εμπορικά και χρηματοοικονομικά θέματα

Δεξιότητες

 • Να καταρτίζετε απλές συμβάσεις και να αναγνωρίζετε τα στοιχεία σύνθετων συμβάσεων σε σχέση με οδικές μεταφορές που εκτελείτε.
 • Να διαχειρίζεστε  εμπορικά και χρηματοοικονομικά θέματα της επιχείρησης που διευθύνετε.
 • Να εξασφαλίζετε πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και στην αγορά οδικών μεταφορών στην Κύπρο, στην  Ευρώπη και διεθνώς.
 • Να εφαρμόζετε τα τεχνικά πρότυπα και τις τεχνικές πτυχές εκμετάλλευσης που αφορούν στις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Στάσεις

 • Να αναπτύξετε την επιχείρηση που διευθύνετε και να την καταστήσετε ανταγωνιστική στην Κοινοτική και Διεθνή αγορά οδικών μεταφορών.
 • Να καλλιεργήσετε συμπεριφορά οδικής ασφάλειας και να είστε σε θέση να την μεταδίδετε στο προσωπικό της επιχείρησής σας.
 • Να συμμορφώνεστε  με την επαγγελματική δεοντολογία που απαιτείται για την διατήρηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας και την άδεια του οδικού μεταφορέα.
 • Να αναβαθμίσετε το επίπεδο επαγγελματισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οδικού μεταφορέα.
 • Να αποτρέψετε την εμπλοκή σας σε αστικά αδικήματα.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Ο Περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149)
 2. Ο Περί Αστικών αδικημάτων Νόμος (Κεφ. 148)
 3. Σύμβαση αναφορικά με το Συμβόλαιο για την Διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR, N.4(III)/1993)
 4. Νόμος 101(Ι)/2001 και Κανονισμός 1071/2009/ΕΚ για την πρόσβαση στο επάγγελμα ου οδικού μεταφορέα
 5. Ο περί κοινωνικών ασφαλίσεων Νόμος
 6. Ο περί ετήσιων αδειών μετ΄ απολαβών Νόμος
 7. Νόμος για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών
 8. Νόμος περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 9. Νόμος περί αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης οδηγών
 10. Περί προστιθέμενης αξίας Νόμοι και Κανονισμοί
 11. Περί φορολογίας εισοδήματος Νόμοι και Κανονισμοί
 12. Περί μηχανοκίνητων οχημάτων Νόμοι και Κανονισμοί
 13. Ορθολογική οδήγηση
 14. Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 15. Ασφαλής φόρτωση και πρόσδεση εμπορευμάτων
 16. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
 17. Οδική ασφάλεια

Share this programme