Αξιολόγηση

Αξιολογείστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που σας προσφέραμε, την διαδικασία αξιολόγησης επαγγελματικού σας προσόντος. Άξονες κατάρτισης είναι οι Εκπαιδευτές και οι Σύμβουλοι μας, το Περιεχόμενο της κατάρτισης και το περιεχόμενο των παρεχόμενων μελετών μας, οι Καταρτιζόμενοι και οι αποδέκτες των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, η Οργάνωση της κατάρτισης και οι Συνθήκες Κατάρτισης.

Οι καλύτεροι εκπαιδευτές των εκπαιδευτών της Quintessence και οι καλύτεροι σύμβουλοι των συμβούλων της Quintessence είναι οι εκπαιδευόμενοι μας και οι αποδέκτες των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. Αξιολογήστε μας  για να μαθαίνουμε κι εμείς…

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Αξιολόγηση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Αξιολόγηση Διαδικασίας Αξιολόγηση Επαγγελματικών