Θεμελίωση

Αποστολή της Quintessence Enterprises Ltd είναι, 

ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, η κατάρτιση στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία κατά κύριο λόγο εγκρίνονται και επιδοτούνται από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων, η διευκόλυνση των υποψήφιων εκπαιδευτών να περάσουν από την διαδικασία αξιολόγησής τους και να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ και του πλαισίου ευρωπαϊκών προσόντων EQF.

Ως Οίκος Συμβουλών, η καθοδήγηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων να συμμορφώνονται με καθορισμένα διεθνή πρότυπα και νομοθετικούς κανονισμούς και να αναπτύσσονται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),

Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) 

Οίκος Συμβούλων για παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Quintessence Enterprises Ltd χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή μορφή: 

Η τεκμηρίωσή του συστήματος γίνεται κατά βάση, σε βαθμό που αγγίζει το 100%, χωρίς την εκτύπωση εγγράφων σε χαρτί (Parer-less)

download, cloud, icon

Cloud:

Το ΣΔΠ φυλάσσεται σε παγκόσμιους διακομιστές (cloud servers) και είναι προσβάσιμο σε κάθε δέκτη που βρίσκεται σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του πλανήτη.

laptop, apple, macbook

Εξ αποστάσεως λειτουργία

Τα γραφεία της Quintessence Enterprises Ltd  βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες ωστόσο, το προσωπικό υποστήριξής της εργάζεται από τον δικό του γεωγραφικό χώρο στον δικό του χρόνο.

urban, neo-urban, hipster

Εξ αποστάσεως μάθηση

Η Quintessence Enterprises Ltd εφαρμόζει σε υψηλό βαθμό ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org και είναι έτοιμη να λειτουργεί με σύγχρονη ηλεκτρονικήμάθηση (eLearning) μόλις οι πελάτες της είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν και να διαμορφώσουν επαρκή αγορά.

social media, icon, human

Αμεσότητα

Κάθε αλλαγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας γίνονται άμεσα, με την γραφειοκρατία να κρατείται στο ελάχιστο απαραίτητο χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται διόλου η τεκμηρίωση του Συστήματος. Κάθε στοιχείο απαραίτητο για την τεκμηρίωση του ΣΔΠ ανακαλείται άμεσα.

idea, competence, vision

Συνεχής εξέλιξη

Η συνεχής παρακολούθηση του ΣΔΠ και η αμεσότητα στην προσαρμογή του στις εξελίξεις του Πολιτικού, Οικονομικού, Κοινωνικού και Τεχνολογικού περιβάλλοντος διασφαλίζουν την συνεχή εξέλιξη και παρουσία της Quintessence Enterprises Ltd ως συνοδό στην πορεία των επιχειρήσεων και των στελεχών τους προς την μάθηση και στην βαθύτερη γνώση.

Το πλαίσιο λειτουργίας

Απευθύνεστε στην Quintessence κάθε φορά που οι ανάγκες σας ορίζουν:

(1) Να συμμετάσχετε στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

(2) Να Αξιολογηθείτε ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης

(3) Να αξιοποιήσετε τις συμβουλευτικές σας υπηρεσίες αναφορικά με θέματα:

     (α) Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

     (β) Ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

     (γ) Λειτουργίας Εργαστηρίων Δοκιμών

     (δ) Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

Οι Πολιτική Ποιότητας της Quintessence Enterprises Ltd αποτελεί συμβόλαιο τιμής για την ικανοποίηση των αναγκών σας σε βαθμό πέραν από τις προσδοκίες σας.

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της Quintessence…

iso 9001 logo
iso 9001 logo

Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών ΕΠαγγελματικής ΚΑτάρτισης. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς επαγγελματικής ασφάλεας και υγείας, επαγγελματικών μεταφορών, λειτουργίας εργαστηρίων και συστημάτων διαχείρισης

Provision of vocational training programs. Vocational trainers assessment. Provision of consulting servises of occupational safety and health, road transport operation, laboratory operations and management systems.