Πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Quintessence Enterprises Ltd

 

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες και/ ή τα προϊόντα της εταιρίας Quintessence Enterprises Ltd («η Εταιρεία»). Επίσης παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων αγοράς υπηρεσιών και/ή προϊόντων και/ή υποβολής άλλων αιτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία της εταιρείας.  Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Δια του παρόντος εγγράφου δηλώνεται η δέσμευση της Εταιρείας για διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.


Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς επίσης και οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.quintessence.com.cy, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.


Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την Quintessence Enterprises Ltd, προκειμένου οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και/ ή πελάτες της εταιρίας του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και να εξυπηρετούνται τα αιτήματά τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητάς της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα / υπηρεσίες και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την Εταιρεία. Η Εταιρεία και η Ιστοσελίδα της δεν διανέμουν σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το αυτούς τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες τους.

Υποχρεώσεις Χρήσης

 1. Η εταιρεία θεωρεί πως όλες οι πληροφορίες και στοιχεία που θα καταχωρήσετε για σκοπούς εγγραφής σας σε οποιαδήποτε σεμινάρια είναι αληθή.
 2. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια παρεχόμενη από την Εταιρεία υπηρεσία, θεωρείται ότι τα προσόντα και επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας συμμορφώνονται και συμβαδίζουν με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις και την επαγγελματική σας δεοντολογία.
 3. Συμφωνείτε πως θα χρησιμοποιείται οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας για νόμιμες κρατήσεις ή αγορές για σας ή για τρίτο άτομο που σας εξουσιοδοτεί να ενεργείτε εκ μέρους του.
 4. Συμφωνείτε πως δεν προτίθεστε να κάνετε οποιεσδήποτε ψευδείς κρατήσεις. Σε περίπτωση τέτοιας δράσης από μέρους σας η εταιρεία θα προβεί σε ακύρωση της κράτησής σας χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
 5. Συμφωνείτε με τους όρους πληρωμής όλων των ποσών που προβλέπεται να πληρωθούν διαδικτυακά ή άλλως πως.
 6. Αποδέχεστε τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από οποιεσδήποτε πιθανές συναλλαγές με την Quintessence Enterprises LTD.
 7. Αδυναμία να τηρήσετε τα πιο πάνω οδηγεί σε ακύρωση της οποιασδήποτε πιθανής προσπάθειας για συνεργασία με την Quintessence Enterprises LTD.

Περιορισμός Ευθυνών

 1. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των όποιων υπηρεσιών μας δεν είναι απόλυτα δεσμευτικές, αλλά μπορούν να μετατεθούν για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 2. Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε σεμινάρια ή άλλες δράσεις της Εταιρείας πιθανώς να γίνεται λήψη φωτογραφιών ή άλλων οπτικοακουστικών δεδομένων για σκοπούς δημιουργίας αρχειακού υλικού και/ή προβολής των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ενδεχομένων να συμπεριλαμβάνεστε σε αυτά. Σε τέτοια περίπτωση αποδέχεστε την πιθανή ανάρτηση των εν λόγω δεδομένων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας και/ή δικτύωσης που συνδέονται με την Εταιρεία.
 3. Η Quintessence Enterprises LTD δεν φέρει ευθύνη για πιθανή μη συνεχή πρόσβαση στο υλικό της σελίδας. Η αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας.
 4. Οι πιο πάνω περιορισμοί θα εφαρμόζονται πάντα μέσα στο πλαίσιο του νόμου.

Εξωτερικές Ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσεις ή αναφορές για άλλες ιστοσελίδες. Η Quintessence Enterprises LTD παρέχει πιθανούς συγγενικούς συνδέσμους  αλλά δεν μπορεί η εταιρεία μας να θεωρείται υπεύθυνη για τους όρους χρήσης άλλων ιστοσελίδων. Οι όποιες συνδέσεις προσφέρονται για διευκόλυνση των χρηστών της δικής μας σελίδας.

Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων που αναρτώνται στο Διαδικτύου

Η Quintessence Enterprises LTD δεσμεύεται ότι στο βαθμό που ελέγχει η ίδια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της, τα διαχειρίζεται με πλήρη εχεμύθεια. Ωστόσο, καμία δέσμευση δεν παρέχεται για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διοχετεύονται σε φορείς στους οποίους η εταιρεία παραδίδει τα εν λόγω δεδομένα για σκοπούς που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συμφωνημένων και/ή ενδεδειγμένων δραστηριοτήτων της.