λειτουργία

Διεργασίες της Quintessence είναι η Διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Ζωτικής Σημασίας, Συνήθη Προγράμματα, Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα) η Αξιολόγηση Επαγγελματικών Προσόντων και η Παροχή  Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

“No man ever reached to excellence in any one art or profession without having passed through the slow and painful process of study and preparation”.

Horace

Σύγχρονη κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Quintessence  πραγματοποιούνται κατά προσώπων σε εγκεκριμένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης.

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα παρέχονται σύγχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. 

Ασύγχρονη διαδικτυακή μάθηση

Το υλικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέχεται στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle 

Δομές κατάρτισης

Η σύγχρονη κατά προσώπων εκπαίδευση παρέχεται σε  κατάλληλες δομές κατάρτισης.  Η quintessence διαθέτει την δική της δομή κατάρτιση στην Λευκωσία.  Ανάλογα με τις περιστάσεις επιλέγονται κατά περίπτωση δομές κατάρτισης κατάλληλες, εγκεκριμένες από την ΑνΑΔ και προσβάσιμες κατά το δυνατόν από όλους τους εκπαιδευόμενους.

Quintessence Conference

Η Δομή Κατάρτισης Quintessence Conference βρίσκεται στη Λεωφόρο Kennedy 12-14, 1087 Λευκωσία.