Οργάνωση

Το ΚΕΚ QE (1) προσδιορίζει τις ευρύτερες ανάγκες κατάρτισης  επιλεγμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, (2) διερευνά τις συλλογικές ανάγκες κατάρτισης οργανισμών και (3) διερευνά και αναλύει ατομικές ανάγκες εν δυνάμει καταρτιζομένων. Προς ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης το ΚΕΚ αναπτύσσει κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία παρέχει στους οργανισμούς και επιχειρήσεις για την οικονομική τους ανάπτυξη και σε πρόσωπα και στελέχη επιχειρήσεων για σκοπούς προσωπικής τους ανάπτυξης . 

Για τους σκοπούς της διερεύνησης των ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας η QE αναζητά πληροφορίες από πηγές όπως η ΑνΑΔ, κρατικοί φορείς (ΤΕΕ, ΚΟΠΠ, ΕΣΥΔ, ΤΟΜ, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Κράτους, Τμήμα Περιβάλλοντος, Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας, Κεφαλαιαγορά, κ.α), επαγγελματικοί φορείς

Βασισμένη στο σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον και με γνώμονα την αγωνία για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές και την αγωνία για την λειτουργία ενός πολιτειακού συστήματος το οποίο να αναγνωρίζει την ανθρώπινη αναζήτηση, η Quintessence Enterprises Ltd λειτουργεί ως συνοδός στην πορεία των επιχειρήσεων και των στελεχών τους στην μάθηση και στην επαγγελματική επάρκεια.

Ταγμένοι στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και οργανισμών για την υπεροχή και την διάκριση τους:

Επισκευθείτε τα ενδιαφερόμενα μέρη της Quintessence