Πολιτεία

Η επιχειρηματική δραστηριότητα ως ο στυλοβάτης της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και επηρεάζεται άμεσα από τις πολιτικές αποφάσεις της συντεταγμένης πολιτείας και από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Η συμμόρφωση της Quintessence Enterprises Ltd με την νομοθεσία και με τις προσδοκίες της πολιτείας και της κοινωνίας συμβάλλει στην αειφορία της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας της κοινωνίας.

Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει.

Σόλων ο Αθηναίος

[Όταν μάθεις να διοικείσαι, τότε θα μάθεις να διοικείς]

Συμμόρφωση

Η σύγχρονη διαμόρφωση της δομής και της συνοχής της κοινωνίας αγγίζουν αναπόφευκτα βαθύτατα την οικονομία και την λειτουργία της. Η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών, κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού δημιουργούν νέους κανόνες λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης δημιουργήθηκαν και αναπτύσσονται ραγδαία νέες μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης οι οποίες προδιαγράφουν με την σειρά τους ραγδαία ανάπτυξης της γνώσης και της επαγγελματικής λειτουργίας και συμπεριφοράς.

Η εξέλιξης στην τεχνολογία αγγίζει εκ των ων ουκ άνευ τις δομές της πολιτείας, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η εισχώρηση της γνώσης μας στην αντίληψη της φυσικής των υπoατομικών σωματιδίων και της κβαντικής μηχανικής μας οδήγησε στη σύγχρονη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση. Η τεχνολογία Blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη, η νέα προσέγγιση στις συνδιαλλαγές των ανθρώπων με κρυπτογραφημένα νομίσματα δημιουργούν ένα ολότελα νέο περιβάλλον λειτουργίας της πολιτείας, της οικονομίας και της κοινωνίας. 

Republic of Cyprus

OHE

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

https://unric.org

ILO

International Labour Organization

https://www.ilo.org

World Health Organization