Άθως (Αθηνόδωρος) Χαραλάμπους

Αποφοίτησε από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο το 1975 στην ειδικότητα της Μηχανικής της  Ηλεκτρολογίας.

Έχει παρακολουθήσει μεταξύ άλλων  Επαγγελματική   Ασφάλεια  και Υγεία στο Aston University του Ηνωμένου Βασιλείου απ’ όπου και του απονεμήθηκε ο τίτλος του MSc in Risk Management & Safety Technology. Έχει επίσης παρακολουθήσει “Κατάρτιση για Εκπαιδευτές” στο Κέντρο Παραγωγικότητας και στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι Ιδρυτικό Μέλος του “Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου”, του οποίου υπήρξε Γραμματέας από την ίδρυσή του το 1991 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1996. Από τον Νιόβρη του 1997 και για 6 συνεχή χρόνια ήταν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου.

Είναι επίσης Πλήρες Μέλος και Fellow του Institution of Occupational Safety and Health, U.K. (FIOSH), του οποίου και ενεργούσε για μια δεκαετία ως Corresponding Member για την Κύπρο και Εγγεγραμμένος Λειτουργός Ασφάλειας στο Μητρώο του ίδιου Ινστιτούτου, (Registered Safety Practitioner – RSP). Επίσης, Fellow European Safety & Heath Manager (FEurSHM). Από το 2014 είναι μέλος του Certification Committee of ENSHPO (European Network for Safety & Health Practitioners Organisations).

Για 8 χρόνια (μέχρι το 2016), ήταν Εξωτερικός Σύμβουλος του Κυπριακού Οργανισμού Πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.  

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στα μέσα του 1978 διορίστηκε στη θέση του Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αποχώρησε οικειοθελώς το τέλος του 1999 με τον τίτλο του Ανωτέρου Επιθεωρητή για να αναλάβει στις αρχές του 2000 τη θέση του Διευθυντή Ασφάλειας, Υγείας & Προστασίας στον Όμιλο Λαϊκής Τράπεζας και του Διευθυντή Επιθεώρησης Κινδύνων στην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, τη Λαϊκή Ασφαλιστική. Με τη διάλυση του Ομίλου της Λαϊκής Τράπεζας, συνέχισε επί πλήρους βάσεως στον Όμιλο CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS  LTD που είχε στο μεταξύ αναλάβει τις ασφαλιστικές εργασίες του Ομίλου της Τράπεζας με μεγαλύτερο μέτοχο το γαλλικό όμιλο της CNP ASSURANCE.

Έχει ασχοληθεί συστηματικά με τον τομέα της κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας και της Διαχείρισης των Κινδύνων μέσα από δεκάδες εκπαιδευτικά προγράμματα και διαλέξεις διάρκειας πάνω από 1.000 ώρες. Μεταξύ άλλων έχει δώσει διαλέξεις και παρουσιάσεις σε προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, το ΚΕΒΕ, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το ΜΙΜ το Intercollege, το ΑΤΙ, στις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, το Σύνδεσμο  Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, στο πρόγραμμα ΝEBOSH, τη CNP Ασφαλιστική και το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.   

Τα τελευταία 10 χρόνια ασχολήθηκε συστηματικά με τους τομείς της Διαχείρισης Κρίσεων και των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο BS ISO 22301:2012 (Business Continuity Management Systems).

Δημοσίευσε και εξακολουθεί να δημοσιεύει άρθρα για το αντικείμενο του τόσο σε ξένα όσο και κυπριακά έντυπα και ΜΚΔ. Τον Ιούλιο του 1997 δημοσίευσε το βιβλίο του “Διαχείριση Επαγγελματικής Ασφάλειας &  Υγείας – η σύγχρονη προενεργητική προσέγγιση”.

Ο Άθως, γεννημένος τον Ιούνιο του 1954, αφυπηρέτησε από τον Όμιλο της CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS  LTD στο τέλος του 2019.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του στο τηλ. 99571394 και στη διεύθυνση: charalambous@cytanet.com.cy