Κύπρος Κύπρου

Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1958.  

Είναι απόφοιτος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου,(Α.Τ.Ι.), 1976-1979, στον κλάδο της Ναυτομηχανικής. 

Εργάστηκε για 2 χρόνια ως Μηχανικός Πλοίων, για 3 χρόνια ως Υπεύθυνος Παραγωγής σε εργοστάσια της μεταλλουργικής βιομηχανίας και για 2 χρόνια ως Εκπαιδευτής Μηχανολογίας – Ναυτομηχανικής στο Α.Τ.Ι. Από τον Μάιο του 1988 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του 2022 εργάστηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,(Τ.Ε.Ε.), ως Επιθεωρητής Εργασίας. Από το 2012 ήταν Προϊστάμενος του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Λεμεσού. Αφυπηρέτησε οικοιοθελώς με τον τίτλο του Πρώτου Επιθεωρητή Εργασίας. 

Από το 2010, χρονιά που το Τ.Ε.Ε. ανέλαβε την επιτήρηση της εφαρμογής της Νομοθεσίας για το Υγραέριο, παρακολούθησε σειρά προγραμμάτων και διαλέξεων για την Ασφάλεια των Εγκαταστάσεων Υγραερίου. 

Ως Εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών επιθεώρησε δεκάδες εγκαταστάσεις υγραερίου και ταυτόχρονα παρείχε καθοδήγηση και υποστήριξη σε νεότερους του συναδέλφους.