Θεόφιλος Κουρούνης

Ο Θεόφιλος Κουρούνης είναι Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Από 1993 εργάστηκε για πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες και ως ανεξάρτητος μελετητής- σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το 2010, εργάζεται για την 3Μ. Από το 2013 έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης και κανονιστικής προσαρμογής των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Είναι Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ενηλίκων και συν-Δημιουργός του τεχνικού σεμιναρίου «3Μ Science of Safety Expert – certified by TUV – HELLAS (TUV-NORD)»