Στρατηγική

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Quintessence βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • Μελέτη των προβλημάτων
  • Διερεύνηση αναγκών 
  • Αξιοποίηση ευκαιριών

 

Discite Quid

[Μάθε Γιατί]

Γιατί η Quintessence;

Για την προαγωγή της γνώσης και της Επαγγελματικής Νοημοσύνης στους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Για την οικοδόμηση νέας γνώσης και την θεμελίωση επαγγελματικής επάρκειας.

Για την προαγωγή της ενδοεπιχειρηματικότητας [Intrapreneurship]

the golden circle

Applicati Scientia
[Όχι απλά η γνώση, αλλά η εφαρμοσμένη γνώση είναι η δύναμη]

Πρόβλημα ή ευκαιρία

Οποιοσδήποτε μπορεί να κυβερνήσει ένα πλοίο σε ήρεμα νερά. Αυτό που θα σε βοηθήσει να ξεχωρίσεις, είναι η απόδοσή σου στις δύσκολες στιγμές. Μην ικανοποιείσαι και μη χαλαρώνεις επειδή τα πράγματα πάνε καλά. Να είσαι έτοιμος για τη δυσάρεστη αλλαγή.

[Peter Drucker]

Το όραμα!

Η Quintessence Enterprises Ltd οραματίζεται μια κοινωνία Επιχειρήσεων και Οργανισμών που να λειτουργούν με αρμονία μέσα σε μια εύρωστη οικονομία και σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον όπου η ποιότητα της προσφοράς ικανοποιεί τη ζήτηση και ρυθμίζει την εξέλιξη, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα σε ένα κλίμα αειφόρου ανάπτυξης.