Διπλωματούχος Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Henley Business School. Είναι κάτοχος του International Certificate in Risk Management από το Institute of Risk Management (IRM) της Μ.Βρετανίας και του Certificate in Business Continuity από το Business Continuity Institute (BCI) της Μ.Βρετανίας.

Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλου ενεργειακού ομίλου της Ελλάδος όπου μεταξύ των καθηκόντων του περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Συνεργάτης φορέων πιστοποίησης ως Επικεφαλής Επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Στα πλαίσια των καθηκόντων του έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό μελετών Business Impact Analysis, Risk Assessments και Business Continuity Plans ενώ έχει αξιολογήσει τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας μεγάλου αριθμού εταιρειών σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Σαουδική Αραβία. Εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα επιχειρησιακής συνέχειας, διαχείρισης διακινδύνευσης, ποιότητας, υγείας & ασφάλειας στην εργασία.