Επαγγελματική κατάρτιση

Πρώτα μαθαίνεις ποιος είσαι, ποιες είναι οι ικανότητές σου, ποιο το περιβάλλον σου, και διαμορφώνεις την επαγγελματική σου φυσιογνωμία.

Και, συμβάλεις στην  αναζήτηση της γνώσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην διάπλαση της φυσιογνωμίας των συντελεστών της οικονομίας και στην διαμόρφωση της κοινωνίας της γνώσης.

  • Home
  • Επαγγελματική κατάρτιση

ΚΕΚ Quintessence…
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Management - Technology

Εκπαίδευση Λειτουργών Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαχείριση κρίσεων και επιχειρησιακή συνέχεια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (με καθόλου ή περιορισμένη εκπαιδευτική εμπειρία)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σύγχρονης και Ασύγχρονης Διαδικτυακής Μαθησης

Επαγγελματική Ασφάλεια και Επαγγελματική Υγεία

Εκπαίδευση Συμβούλων Ασφάλειας και Υγείας για παροχή Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων

Εκπαίδευση Συντονιστών Ασφάλειας στα Κατασκευαστικά Έργα

Επαγγελματική Υγεία: Βλαπτικοί παράγοντες υγείας και επιτήρηση υγείας.

Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων & πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων.

 

Εκτέλεση εργασιών σε ύψος: Iκριώματα, Αναρριχήσεις, Φορητές Κλίμακες, Εξέδρες

Εκπαίδευση Ελεγκτών Εγκαταστάσεων Υγραερίου

Εργαστήριο Εκπόνησης Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων και Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ανάπτυξη και Λειτουργία Οινολογικού Εργαστηρίου στα Οινοποιεία της Κύπρου

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Πρώτοι Βοηθοί

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Εργαστήρια

Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονων Εργαστηρίων Δοκιμών

Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηρίων δοκιμών κατά ISO17025

Επικύρωση Μεθόδων, Διασφάλιση Ποιότητας και Υπολογισμός Αβεβαιότητας Μετρήσεων σε Εργαστήρια Δοκιμών

Στατιστική στα εργαστήρια

Διαπίστευση Εργαστηρίων: Διαχείριση Διακινδύνευσης στα Εργαστήρια, Κανόνες Λήψης Απόφασης και Επικύρωση Μεθόδων

Επαγγελματικές Μεταφορές

Εκπαίδευση Συμβούλων Ασφαλείας ADR για Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Επαγγελματική Επάρκεια Διευθυντών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Εκπαίδευση οδηγών – Περιεκτικό πρόγραμμα

Προγράμματα Ζωτικής Σημασίας

Η τεχνολογία Blockchain και οι εφαρμογές της.

Διαδικασίες απόσταξης και παρασκευής αλκοολούχων ποτών

Digitalisation of the Quality Management System of Pharma
Regulated Laboratories

Αρωματική σύνθεση οίνων υψηλής ποιότητας

Trends in Hospitality Operations & Asset Management

Laboratory Data Integrity

Εξέλιξη του αναδιαρθρωμένου κυπριακού αμπελώνα.