Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Εκπαίδευση οδηγών - Περιεκτικό πρόγραμμα

  1. Βασική εκπαίδευση 
  2. Μεταφορά σε δεξαμενές 
  3. Μεταφορά εκρηκτικών υλών
  4.  Μεταφορά ραδιενεργών υλικών

Κωδικός προγράμματος:

eADR

Αριθμός Προγράμματος:

112


Διάρκεια:  35 ώρες 

Μέθοδος κατάρτισης: Αυτοεκπαίδευση

Χώρος διεξαγωγής:

Διαδικτυακές πλατφόρμες:

moodle: www.quintessencelms.org

zoom

Δικαίωμα συμμετοχής:

eADR – C  €210,00 + ΦΠΑ

eADR – T  €135,00 + ΦΠΑ

eADR – E  €105,00 + ΦΠΑ

eADR – R  €105,00 + ΦΠΑ

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να αποκτήσετε την Άδεια ADR και να είσαστε σε θέση να μεταφέρετε Επικίνδυνα Εμπορεύματα οδικώς.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων γίνεται μόνο από οδηγούς οι οποίοι κατέχουν Άδεια ADR. Για να εξασφαλίσετε την Άδεια ADR πρέπει να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά προγράμματα από εγκεκριμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και εγκεκριμένους εκπαιδευτές.

Η έγκριση των εκπαιδευτικών κέντρων και των εκπαιδευτών γίνεται από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων προνοεί ότι όλοι οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βασικής Εκπαίδευσης”.

Εάν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται (1) είναι σε δεξαμενές επί βυτιοφόρων οχημάτων και η χωρητικότητα της δεξαμενής υπερβαίνει τα 1000L είτε, (2) σε εμπορευματοκιβώτια – βιτία και η χωρητικότητά τους υπερβαίνει τα 3000L, πέραν από τη βασική “Βασική Εκπαίδευση” οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν επιπρόσθετη άδεια για “Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σε Δεξαμενές”. Για την απόκτηση της επιπρόσθετης άδειας απαιτείται, επιπρόσθετα από τη Βασική, και “Ειδική Εκπαίδευση” για την “Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σε Δεξαμενές”.

Παρομοίως, οδηγοί οι οποίοι μεταφέρουν Επικίνδυνα Εμπορεύματα των κλάσεων 1 ή 7 (εκρηκτικές ύλες ή ραδιενεργά υλικά αντίστοιχα), απαιτείται να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη άδεια για τα εκρηκτικά ή τα ραδιενεργά αντίστοιχα. Για την απόκτηση επιπρόσθετης άδειας για την μεταφορά εκρηκτικών ή ραδιενεργών, απαιτείται ειδική εκπαίδευση για τα εκρηκτικά  και για τα ραδιενεργά αντίστοιχα.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

1. Σε οδηγούς που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα, και 2. Σε πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη διαχείριση και οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Διαδικασία
εκπαίδευσης

Πως θα αυτοεκπαιδευτείτε υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή σας

Η εκπαίδευση προσώπων για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων παρέχεται από την Quintessence Enterprises Ltd με νέα προσέγγιση προσαρμοσμένη (1) στα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας της νόσου COVID-19, (2) στις εξελίξεις της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και (3) στις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων βασισμένες στους χρονικούς τους περιορισμούς και στους περιορισμούς τους στην ψηφιακή τους παιδεία.

Μέθοδος κατάρτισης είναι η Αυτοεκπαίδευση η οποία παρέχεται ως ακολούθως:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε επιλεγμένα προγράμματαΠαρέχονται τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:
Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Βασική εκπαίδευση
  • Μεταφορά σε δεξαμενές
  • Μεταφορά εκρηκτικών υλών
  • Μεταφορά ραδιενεργών υλικών
2. Εγγραφή στο πρόγραμμαΗ εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται online ή με υποβολή αίτησης επί του εντύπου EE128 μέσω τηλεομοιοτυπίας (φάξ) ή σάρωσης (scan) και αποστολής του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
3. Καταβολή δικαιώματος συμμετοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής καταβάλλεται
(1) με έμβασμα,
(2)  με Quick Pay,
(3)  με καταβολή επιταγής,
(4)  με καταβολή μετρητών.

4. Αυτοεκπαίδευση με παρακολούθηση των γνωστικών αντικειμένων σε μαγνητοσκόπηση

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα παρουσιάζονται μαγνητοσκοπημένα  στην διαδικτυακή πλατφόρμα moodle της Quintessence Enterprises Ltd (https://www.quintessencelms.org/) στην οποία δίδεται πρόσβαση στους εκπαιδευόμενους αμέσως μετά την καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής.

Tο προσωπικό της Quintessence Enterprises Ltd μπορεί να παρέχει υποστήριξη για σκοπούς πρόσβασης στην πλατφόρμα και ενδεχόμενη επεξήγηση της διαδικασίας που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευόμενος

5. Αυτοεκπαίδευση με επίλυση όλων των εξεταστικών δοκιμίων που αναφέρονται στο γνωστικό αντικείμενο

Για την βασική εκπαίδευση υπάρχουν πέντε δοκίμια με συνολικό αριθμό 178 ερωτήσεων.

Για την εκπαίδευση στις δεξαμενές υπάρχουν τρία δοκίμια με συνολικό αριθμό 177 ερωτήσεων.

Για την εκπαίδευση για τα εκρηκτικά υπάρχουν 5 δοκίμια με  συνολικό αριθμό 88 ερωτήσεων.

Για την εκπαίδευση για τα ραδιενεργά υπάρχουν 4 δοκίμια με συνολικό αριθμό 59  ερωτήσεων

Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν είτε μέσω της πλατφόρμας Moodle είτε μέσω έντυπης μορφής η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους εκπαιδευόμενους.

Δικαίωμα έναρξης επίλυσης των δοκιμίων δίδεται στους εκπαιδευόμενους μόνο όταν συμπληρώσουν την  αυτοεκπαίδευσή τους με την παρακολούθηση των μαγνητοσκοπήσεων.

6. Υποβολή των απαντημένων δοκιμίων για αξιολόγηση

Τα απαντημένα δοκίμια υποβάλλονται στον εκπαιδευτή είτε ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Moodle, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σάρωσης τους (scan). 

7. Αυτoεκπαίδευση με παρακολούθηση μαγνητοσκοπημένης παρουσιάσης των απαντήσεων από τον εκπαιδευτή

Οι ορθές απαντήσεις και η επεξήγησή τους παρουσιάζονται σε μαγνητοσκοπήσεις που έγιναν από τον εκπαιδευτή.

Δυνατότητα παρακολούθησης των απαντήσεων δίδεται από τον εκπαιδευτή κατόπιν επιτυχίας στα εξεταστικά δοκίμια που έχει υποβάλλει ο εκπαιδευόμενος. Το ποσοστό επιτυχίας πρέπει να υπερβαίνει το 75%.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος καλείται να μελετήσει εκ νέου  τα μαγνητοσκοπημένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και να ξαναδοκιμάσει τα δοκίμια.

8. Προ-εξέταση του εκπαιδευόμενου με επίλυση εκτεταμένου εξεταστικού δοκιμίου το οποίο δημιουργείται με τυχαία επιλογή τουλάχιστον ενός τρίτου του συνόλου των ερωτήσεων του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου

Ο εκπαιδευόμενος καλείται να επιλύσει  εκτεταμένο εξεταστικό δοκίμιο στην παρουσία του εκπαιδευτή ή/και επιτηρητών του εξεταστικού Κέντρου.

Η εξέταση γίνεται  είτε (1) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας moodle  της Quintessence Enterprises Ltd με την ταυτόχρονη σύνδεση του εκπαιδευόμενου με την σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom και την παρακολούθησή του από επιτηρητή, είτε (2) με φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Quintessence Enterprises Ltd.

Η έννοια “εκτεταμένο εξεταστικό δοκίμιο”  αναφέρεται σε δοκίμιο με αριθμό ερωτήσεων που επιλέγονται τυχαία από την τράπεζα του συνόλου των ερωτήσεων κάθε γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των ερωτήσεων κυμαίνεται στο ένα τρίτο  (⅓) του  συνόλου των ερωτήσεων της κάθε ενότητας.

9. Αξιολόγηση του εκτεταμένου δοκιμίου

Το εκτεταμένο εξεταστικό δοκίμιο υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας moodle  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διόρθωση του Δοκιμίου γίνεται από τον εκπαιδευτή και θεωρείται επιτυχές  όταν οι ορθές απαντήσεις υπερβαίνουν του 67% (δηλαδή τα ⅔ του συνόλου των ερωτήσεων).

10. Επίλυση τελικού δοκιμίου κατά το πρότυπο του εξεταστικού δοκιμίου που θα απαντηθεί στα πλαίσια της επίσημης εξέτασης

Ο εκπαιδευόμενος επιλύει εξεταστικό δοκίμιο κατά το πρότυπο του εξεταστικού δοκιμίου που θα επιλύσει στα πλαίσια της επίσημης εξέτασης του. 

Η εξέταση γίνεται  είτε (1) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας moodle  της Quintessence Enterprises Ltd με την ταυτόχρονη σύνδεση του εκπαιδευόμενου με την σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom και την παρακολούθησή του από επιτηρητή, είτε (2) με φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Quintessence Enterprises Ltd.

Το εξεταστικό δοκίμιο υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας moodle  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η διόρθωση του Δοκιμίου γίνεται από τον εκπαιδευτή και θεωρείται επιτυχές  όταν οι ορθές απαντήσεις υπερβαίνουν του 75% (δηλαδή τα ¾ των ερωτήσεων).

11. Παροχή πιστοποιητικού παρακολούθησης του προγράμματος

Το πιστοποιητικό παρέχεται διαδικτυακά,  μέσω της πλατφόρμας Moodle ή δια χειρός. 

12. Διευθέτηση της επίσημης εξέτασης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τα πρόσωπα που  ολοκληρώνουν με επιτυχία την εκπαίδευσή τους μπορούν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που διοργανώνει η αρμόδια αρχή.

Προς τούτο,  υποβάλλουν συμπληρωμένο το  έντυπο ΤΟΜ129ΣΤ του Τμήματος Οδικών Μεταφορών  στην Quintessence Enterprises Ltd   και καταβάλλουν  τα εξέταστρα στην Quintessence Enterprises Ltd.

Η ημερομηνία εξετάσεων ανακοινώνεται στους υποψήφιους  κατόπιν καθορισμού της από την αρμόδια αρχή

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Δομή της εκπαίδευσης:

Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Εθνική Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων στο κεφάλαιο 8.2.2.3 ορίζει ρητά ότι η εκπαίδευση πρέπει να δίδεται υπό τη μορφή ενός βασικού προγράμματος και, όπου αρμόζει, προγραμμάτων εξειδίκευσης. Τα βασικά προγράμματα εκπαίδευσης και τα προγράμματα εξειδίκευσης πρέπει να δίδονται υπό τη μορφή περιεκτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία θα διεξάγονται ως σύνολο, κατά τον ίδιο χρόνο και από τον ίδιο εκπαιδευτικό φορέα.

Τα θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το βασικό πρόγραμμα πρέπει να είναι, τουλάχιστον:

(a) Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,

(b) Κύριοι τύποι κινδύνου,

(c) Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος στον έλεγχο μεταφοράς αποβλήτων,

 (d) Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας κατάλληλα για τους διάφορους τύπους κινδύνου,

 (e) Συμπεριφορές μετά από ένα ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις για τη χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού, γραπτές οδηγίες, κ.λπ.),

(f) Σήμανση, τοποθέτηση ετικετών, τοποθέτηση πινακίδων και σήμανση με πινακίδες πορτοκαλί χρώματος,

(g) Δράσεις που πρέπει ή όχι να αναλάβει ένας οδηγός κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

(h) Ο σκοπός και η μέθοδος λειτουργίας του τεχνικού εξοπλισμού των οχημάτων,

 (i) Απαγορεύσεις για μεικτή φόρτωση στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο,

(j) Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων,

(k) Γενικές πληροφορίες που αφορούν στην αστική ευθύνη,

 (l) Πληροφορίες για τις διαδικασίες συνδυασμένης μεταφοράς,

 (m) Διαχείριση και στοίβαγμα των κόλων,

(n) Περιορισμοί κυκλοφορίας σε σήραγγες και οδηγίες συμπεριφοράς σε σήραγγες (πρόληψη των ατυχημάτων, ασφάλεια, ενέργειες σε περίπτωση φωτιάς ή άλλων επειγόντων περιστατικών, κ.λπ.),

(ο) Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας.

Τα ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα εξειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές πρέπει να είναι, τουλάχιστον :

(a) Συμπεριφορά οχημάτων στο δρόμο, συμπεριλαμβανομένων μετακινήσεων του φορτίου,

(b) Ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων,

(c) Γενικές θεωρητικές γνώσεις για τα διάφορα και διαφορετικά συστήματα πλήρωσης και εκκένωσης,

(d) Ειδικές πρόσθετες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση αυτών των οχημάτων (πιστοποιητικά έγκρισης, σήμανση της έγκρισης, τοποθέτηση πινακίδων και σήμανση με πινακίδες πορτοκαλί χρώματος, κ.λπ.).

Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα εξειδίκευσης για τη μεταφορά εκρηκτικών πρέπει να είναι, τουλάχιστον :

(a) Οι ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εκρηκτικές και πυροτεχνικές ουσίες και είδη,

(b) Οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη μεικτή φόρτωση των ουσιών και ειδών της Κλάσης 1,

Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα εξειδίκευσης για τη μεταφορά ραδιενεργών πρέπει να είναι, τουλάχιστον :

(a) Οι ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ιονίζουσα ακτινοβολία,

 (b) Οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη συσκευασία, τη διαχείριση, τη μεικτή φόρτωση και το στοίβαγμα ραδιενεργού υλικού,

(c) Τα ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση ατυχήματος που εμπλέκει ραδιενεργά υλικά.

Περιεχόμενο του
Προγράμματος

Σε ποια αντικείμενα αναφέρονται οι μαγνητοσκοπήσεις αναλυτικά

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0. Επεξήγηση αυτοδιδασκαλίας
1. Εισαγωγή στα Επικίνδυνα Εμπορεύματα
2. Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
3. Εκπαίδευση
4. Ευθύνες
5. Ταξινόμηση 
6. Ετικέτες 
7. Κίνδυνοι Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
8. Ευφλεκτότητα υγρών
9. Ευφλεκτότητα στερεών
10. Οξειδωτικότητα
11. Εκρηκτικότητα 
12. Συμπιεσμένα αέρια
13. Τοξικότητα
14. Μολυσματικότητα
15. Διαβρωτικότητα
16. Ιονίζουσα ακτινοβολία
17. Ρύπανση του περιβάλλοντος 
18. Εξοπλισμός οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
19. Αναγνώριση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
20. Μέσα Συσκευασίας
21. Προδιαγραφές Συσκευασιών
22. Τρόποι Μεταφοράς
23. Μέσα Μεταφοράς
24. Προδιαγραφές οχημάτων
25. Σήμανση Συσκευασιών
26. Σήμανση οχημάτων 
27. Τεκμηρίωση
28. Μικτή φόρτωση
29. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί
30. Ασφαλής φόρτωση και Ασφαλής πρόσδεση
ΒΥΤΙΑΕΚΡΗΚΤΙΚΑΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ
Δεξαμενές
Βυτιοφόρα οχήματα
Σημάνσεις βυτιοφόρων οχημάτων
Ύλες και αντικείμενα της κλάσης 1
Συσκευασίες εκρηκτικών
Οχήματα μεταφοράς εκρηκτικών
Μεταφορά εκρηκτικών
Κίνδυνοι εκρηκτικών ουσιών
Ταξινόμηση Ραδιενεργών
Κίνδυνοι ραδιενεργών
Σήμανση συσκευασιών και οχημάτων
Μεταφορά ραδιενεργών

Share this programme