Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

First aid at work

Κωδικός Προγράμματος: 

Αριθμός Προγράμματος

Διάρκεια: 6 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: ../../….

Χώρος διεξαγωγής: ……….

Δικαίωμα συμμετοχής: ……….

Επιδότηση ΑνΑΔ: ……….

Δικαίωμα συμμετοχής μη

δικαιούχων ΑνΑΔ: ……….

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να παρέχουν τις Πρώτες Βοήθειες σε επείγοντα περιστατικά στο χώρο εργασίας, με άμεσο, ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Η εκπαίδευση προσώπων στην διαχείριση επειγόντων περιστατικών πρώτων βοηθειών στην εργασία για να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τον Πρώτο Βοηθό και να παρέχουν προστασία της ζωής, ανακούφιση από τον πόνο, πρόληψη επιδείνωσης περιστατικών υγείας και προαγωγής της ανάνηψης!

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.198/2009) ορίζουν ρητά ότι κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις και να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

• Άτομα που προτίθενται να αναλάβουν τον ρόλο του αρμοδίου προσώπου για επείγοντα περιστατικά σε πάσχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων.

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Προσδιορίζει τον ρόλο και την ευθύνη του Πρώτου Βοηθού
 • Αναγνωρίζει τον τρόπο αξιολόγησης ενός περιστατικού
 • Αναγνωρίζει τον τρόπο διαχείρισης μικρών τραυμάτων
 • Ορίζει τις βασικές αρχές αναζωογόνησης

Δεξιότητες

 • Διαχειρίζεται αναίσθητο πάσχοντα που αναπνέει κανονικά
 • Διαχειρίζεται αναίσθητο πάσχοντα που δεν αναπνέει κανονικά
 • Παρέχει βοήθεια σε πάσχοντα με πνιγμονή
 • Διαχειρίζεται πληγές και αιμορραγία
 • Διαχειρίζεται καταπληξία

Στάσεις 

 • Αντιμετωπίζει περιστατικά πρώτων βοηθειών με νηφαλιότητα και ψυχραιμία
 • Καλλιεργεί συμπεριφορά για ενθάρρυνση και καθησυχασμό του πάσχοντα

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 1. Πρωτογενής εξέταση και παροχή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.
 2. Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
 3. Δευτερογενής αξιολόγηση του πάσχοντα
 4. Παροχή βοήθειας στον πάσχοντα
 5. Αναπνευστικό και Κυκλοφορικό Σύστημα
 6. Πνιγμονή, Καταπληξία, Λιποθυμία

 

Share this programme