Example 1

Συμβουλεύστε του εργοδότη σας πώς να προλάβει τους επαγγελματικούς κινδύνους και πώς να προστατεύσει τους εργαζόμενους.

Κωδικός Προγράμματος: ΕΣΥΠΠ

Αριθμός Προγράμματος: 70

 

Διάρκεια: 35 ώρες

Ημερομηνία έναρξης: ../../….

Χώρος διεξαγωγής: ……….

 

Δικαίωμα συμμετοχής: ……….

Επιδότηση ΑνΑΔ: ……….

Δικαίωμα συμμετοχής μη

δικαιούχων ΑνΑΔ: ……….

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να τεκμηριώνετε την πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικών που διέπουν τα θέματα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.

Το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους καταρτιζόμενους με την πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικών που διέπουν τα θέματα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, όπως απαιτείται να γνωρίζουν όσοι κατέχουν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας για Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους υποψήφιους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για πιστοποίηση της πολύ καλής γνώσης της Νομοθεσίας για τα θέματα Ασφάλεια και Υγεία. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις αυτές αποτελεί μέρος των Ελάχιστων Απαιτούμενων Προσόντων για έγκριση ως ΕΞΥΠΠ.

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Επειδή είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (Κ.Δ.Π 173/2002, §4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (Κ.Δ.Π 173/2002, §5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (Κ.Δ.Π 173/2002, §6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι “Κατάλληλη”.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Εργοδότες ή εκπρόσωποι τους στα θέματα Α&Υ Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας Μέλη των Επιτροπών Ασφάλειας ΕΞΥΠΠ και Λειτουργοί Ασφάλειας για επικαιροποίηση των γνώσεών τους Υποψήφιοι ΕΞΥΠΠ ως απαιτείται εκ των κριτηρίων έγκρισής τους

Εκπαιδευτές

Ποιοι σας διευκολύνουν στη νέα γνώση και στις νέες δεξιότητες;

Φυσιογνωμία

Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εκπαιδευτής διά βίου μάθησης και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Quintessence Enterprises Ltd.

Ο τομέας της επαγγελματικής του δραστηριότητας είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Quintessence. Ως εκπαιδευτής ειδικεύεται στα αντικέιμενα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, στην λειτουργία εργαστηρίων, στις επαγγελματικές μεταφορές και μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και στα συστήματα διαχείρισης.

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Γνώσεις

 • Να αναγνωρίζετε το θεσμικό πλαίσιο για την Ασφάλεια και Υγεία
 • Να Η μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας
 • Να περιγράφετε τις έννοιες των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
 • Φυσικοχημικές παράμετροι της φωτιάς και βασικές αιτίες πυρκαγιάς
 • Βασικές απαιτήσεις των κανονισμών αναφορικά με τα κινητά και προσωρινά εργοτάξια και εργασίας σε ύψος
 • Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελοι Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
 • Βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας και στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια.

Δεξιότητες

 • Εκτέλεση και παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικής διακινδύνευσης στους χώρους εργασίας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης
 • Καθορισμός Μέτρων Προστασίας έναντι των επικίνδυνων καταστάσεων και Μέτρων Πρόληψης έναντι των κινδύνων
 • Ανάπτυξη καλών πρακτικών και εφαρμογή υφιστάμενων κωδικών καλής πρακτικής
 • Συντονισμός λειτουργείας των ομάδων Ασφάλειας και Υγείας, των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και των Επιτροπών Ασφαλείας

Στάσεις 

 • Καλλιέργεια συμπεριφοράς Ασφάλειας και Υγείας
 • Ικανότητα μετάδοσης πνεύματος Ασφάλειας και Υγείας στα πρόσωπα στην εργασία
 • Ικανότητα διάγνωσης επαγγελματικών κινδύνων και εκτίμησης της επαγγελματικής διακινδύνευσης
 • Ανάπτυξη αναλυτικής σκέψης στην επίλυση προβλημάτω

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 • Πρόνοιες Νομοθεσίας, Κανονισμοί Διαχείρισης, Επιτροπές Ασφαλείας
 • Μεθοδολογία Εκτίμησης Κινδύνων και Αρχές Πρόληψης
 • Εκτίμηση των κινδύνων- Μελέτη Περίπτωσης
 • Εκρήξιμες ατμόσφαιρες, Πυρασφάλεια
 • Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, Σήμανση, Εκκένωση, Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία
 • Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις,
 • Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες, Σύνδρομο Άρρωστου Κτηρίου, Λεγαιωνέλα
 • Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός)
 • Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα, εργασίες σε ύψος, περίκλειστοι χώροι εργασίας
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας, κινητοί γερανοί, Ανύψωση προσώπων, Περονοφόρα οχήματα, Συντήρηση, Εξοπλισμός υπό πίεση)
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, Εργαλεία χειρός
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Διαχείριση φορτίων, Ασφαλής φόρτωση και Ασφαλής πρόσδεση, Επικίνδυνα Εμπορεύματα
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Αρχές επαγγελματική υγείας, Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι, Εργασιακό άγχος, Σύνδρομο Mobbing.
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας

Share this programme