Ανάπτυξη και Λειτουργία Οινολογικού Εργαστηρίου στα Οινοποιεία της Κύπρου

Το πρόγραμμα Ανάπτυξη και Λειτουργία Οινολογικού Εργαστηρίου στα Οινοποιεία της Κύπρου είναι πρόγραμμα υβριδικής μάθησης με το θεωρητικό του μέρος να παρέχεται εν μέρει εξ αποστάσεως και το πρακτικό του μέρος κατά πρόσωπο. Το πρόγραμμα είναι εργαστηριακού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη βασικών γνώσεων και βασικών δεξιοτήτων στην χημική ανάλυση των οίνων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι οινολόγοι/οινοποιοί και το τεχνικό προσωπικό των οινοποιείων θα είναι σε θέση να διενεργούν βασικές χημικές αναλύσεις του γλεύκους και των οίνων για να μπορούν να παρεμβαίνουν διορθωτικά στα διάφορα στάδια εξέλιξης του οίνου. 

Κωδικός Προγράμματος:

OenoLab

Αριθμός Προγράμματος:

2412101

Διάρκεια: 28 ώρες

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αναμένονται

Ώρες διεξαγωγής:  08:30 – 17:15

Χώρος διεξαγωγής:

Δικαίωμα συμμετοχής: €950,00

Επιδότηση ΑνΑΔ: €560,00

Κόστος Επιχείρησης: €390,00

Δικαίωμα συμμετοχής μη δικαιούχων ΑνΑΔ:

..

Σημαντικό!

Από 01/01/2023 οι αιτήσεις συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας «Ερμής» της ΑνΑΔ.

Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση αφενός και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται σε αυτή αφετέρου, πρέπει να εγγραφεί στην πλατφόρμα Ερμής.

Αν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του συνδέσμου «Ερμή». Κατηγορίες: ”Σύσταση και Διαχείριση Ερευνητικών Κέντρων, Ινστιτούτων και Θεματικών Ερευνητικών Δικτύων” ή “Εξειδικευμένα Θέματα Μεταποίησης” αριθμός προγράμματος: …….

Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, σας παρακαλούμε όπως συμπληρώστε και μας αποστείλετε την δήλωση συμμετοχής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις περαιτέρω λεπτομέρειες και τον τρόπο εγγραφής σας στη ψηφιακή πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Σκοπός
του
προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεξοδική εξέταση των παραμέτρων λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου  το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες μικρών οινοποιείων για την διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας των χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην παραγωγή οίνων υψηλών διακρίσεων

Ανάγκη
κατάρτισης

Γιατί σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα;

Ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) ορίζει με αυστηρότητα τις οινολογικές πρακτικές και τις οινολογικές παραμέτρους με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι οινοποιοί ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των οίνων, η δημόσια υγεία και ο υγιής ανταγωνισμός. Στην Κύπρο, ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποτελεί την αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής των διεθνών κανονισμών του OIV. Ο Κλάδος διενεργεί αναλύσεις με σκοπό τον έλεγχο των καθορισμένων οινολογικών πρακτικών τις οποίες τα οινοποιεία καλούνται να εφαρμόζουν.

Τα οινοποιεία της Κύπρου στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τις οινολογικές πρακτικές του OIV καλούνται να διενεργούν αναλύσεις για να βεβαιώνονται ότι οι παραγόμενοι οίνοι συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες. Περαιτέρω, καλούνται να διενεργούν αναλύσεις για να διαγιγνώσκουν την εξελικτική πορεία του προϊόντος τους και να προβαίνουν σε διορθώσεις ώστε να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ποιότητας και ανταγωνιστικούς οίνους.

Οι οινοποιοί και οινολόγοι της Κύπρου μπορούν με το πρόγραμμα αυτό  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότές τους και να αμαδείξουν την υπεροχή τους στον αμπελοοινικό τομέα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Πού απευθύνεται το πρόγραμμα;

Ποιοι θα είναι στην ομάδα σας;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
οινολόγους, οινοποιούς, χημικούς και τεχνικούς παραγωγής και/ή ελέγχου οίνων.

Εκπαιδευτές

Ποιοι εκμαιεύουν την νέα γνώση και σας βοηθούν να αναπτύξετε νέες δεξιότητες;

Βίκυ Τρωιάνου

Χημικός, Οινολόγος.

Διευθύντρια της εταιρείας Ιnnovino στην Ελλάδα.

Μαθησιακά
αποτελέσματα

Πώς θα μετασχηματίσετε την γνωστική σας φυσιογνωμία;

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων

Γ1. Να ορίζετε την σημασία της ανάλυσης οίνων

Γ2. Να ονομάζετε τον βασικό εξοπλισμό εργαστηρίου ανάλυσης οίνων

Γ3. Να αναγνωρίζετε την σημασία της ορθής δειγματοληψίας

Γ4. Να απαριθμείτε τα οξέα που περιέχονται στους οίνους

Γ5. Να αναγνωρίζετε τις μορφές του θειώδους ανυδρίτη

Γ6. Να επιλέγετε τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης αλκοολικού τίτλου οίνων

Γ7. Να επιλέγετε τις μεθόδους προσδιορισμού πτητικής οξύτητας

Γ8. Να επιλέγετε τις μεθόδους προσδιορισμού αναγόντων σακχάρων

Γ9. Να περιγράφετε την αλκοολική ζύμωση και να εξηγείτε την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης

Γ10. Να επιλέγετε τις μεθόδους ανάλυσης του αλκοολικού τίτλου των οίνων

Γ11. Να αναγνωρίζετε την σημασία του χρώματος των οίνων

Γ12. Να ορίζετε τα φαινολικά συστατικά των λευκών και ερυθρών οίνων

Γ13. Να ορίζετε τα αζωτούχα συστατικά του γλεύκους

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Δ1. Να προσδιορίζετε την περιεκτικότητα οίνων σε σάκχαρα με διαθλασιμετρία – μέτρηση Brix, μέσω μέτρησης σε Bé και μέσω μέτρησης της Πυκνότητας

Δ2. Να προσδιορίζετε την ολική και την ενεργό οξύτητα

Δ3. Να προσδιορίζετε τον ελεύθερο και ολικό θειώδη ανυδρίτη και να υπολογίζετε  τον μοριακό θειώδη ανυδρίτη

Δ4. Να προσδιορίζετε τον αλκοολικό τίτλο των οίνων με απόσταξη

Δ5. Να υπολογίζετε τον αποκτημένο α αλκοολικό τίτλο και να εκτιμάτε τον ολικό αλκοολικό τίτλο εν ζυμώσει

Δ6. Να προσδιορίζετε την πτητική οξύτητα των οίνων με απόσταξη μεθ-υδρατμών

Δ7. Να προσδιορίζετε τα ανάγοντα σάκχαρα στους οίνους με ενζυματική μέθοδο

Δ8. Να προσδιορίζετε την ένταση και τις αποχρώσεις των λευκών και των ερυθρών οίνων

Δ9. Να προσδιορίζετε τα φαινολικά συστατικά των οίνων με την μέθοδο Folin-Ciocalteu και τα ολικά φαινολικά συστατικά μέσω του  δείκτη φαινολικών

Δ10. Να προσδιορίζετε το οργανικό άζωτο του γλεύκους

Δ11. Να διορθώνετε το γλεύκος σχετικά με την αζωτούχο σύσταση

Σε επίπεδο στάσεων 

Σ1. Να προσαρμόζετε την ποιότητα των οίνων σας με τις οινολογικές παραμέτρους που ορίζει ο OIV και ο Κλάδος Αμπελουργίας και οινολογίας

Σ2. Να συνδέετε τα επιχειρήματά σας αναφορικά με την ποιότητα των οίνων σας με τις εργαστηριακές μετρήσεις που διενεργείτε.

Σ3. Να προβάλλετε τους οίνους της δικής σας παραγωγής με βάση τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά ποιότητας που σας διακρίνει

Σ4. Να ανταγωνίζεστε  παραγωγούς οίνων εγνωσμένης ποιότητας της διεθνούς αγοράς.

Περιεχόμενο
του
Προγράμματος

Ποια είναι τα νέα γνωστικά αντικείμενα;

Εισαγωγή στη Ανάλυση οίνων

Η Σημασία της Ανάλυσης ενός Κρασιού

Βασικές αρχές Χημείας

Ογκομέτρηση – Δείκτες

Απαραίτητος Εξοπλισμός εργαστηρίου ανάλυσης Οίνων

Προσδιορισμός Σακχάρων

Δειγματοληψία στο χωράφι. Σημασία της ορθής δειγματοληψίας

Επεξεργασία σταφυλιών στο εργαστήριο-γλευκοποίηση

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε σάκχαρα με διαθλασιμετρια-μέτρηση Brix

Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε σάκχαρα μέσω μέτρησης σε Bé και μέσω μέτρησης της Πυκνότητας

Προσδιορισμός Ενεργού και Ολικής οξύτητας

Θεωρητικές γνώσεις για τα οξέα του οίνου

Προσδιορισμός της ολικής οξύτητας

Προσδιορισμός της ενεργού οξύτητας

Προσδιορισμός Ολικού και ελεύθερου θειώδη ανυδρίτη [3 ώρες]

Θεωρητικές γνώσεις για τον θειώδη ανυδρίτη – μορφές αυτού και ιδιότητες 

Προσδιορισμός του ελεύθερου θειώδους ανυδρίτη

Προσδιορισμός του ολικού  θειώδους ανυδρίτη

Υπολογισμός του μοριακού θειώδους ανυδρίτη

Προσδιορισμός Αλκοολικού τίτλου

Θεωρητικές γνώσεις για την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης

Μέθοδοι ανάλυσης αλκοολικού τίτλου οίνων

Προσδιορισμός αλκοολικού τίτλου με απόσταξη

Προσδιορισμός αποκτημένου αλκοολικού τίτλου και εκτίμηση ολικού αλκοολικού τίτλου εν ζυμώσει

Προσδιορισμός Πτητικής οξύτητας

Θεωρητικές γνώσεις για την παραγωγή οξικού οξέος

Μέθοδοι προσδιορισμού πτητικής οξύτητας

Προσδιορισμός πτητικής οξύτητας με απόσταξη μεθ-υδρατμών

Προσδιορισμός Αναγόντων Σακχάρων

Θεωρητικές γνώσεις για την ολοκλήρωση της ζύμωσης και τα ανάγοντα σάκχαρα

Μέθοδοι προσδιορισμού αναγόντων σακχάρων

Προσδιορισμός αναγόντων σακχάρων με ενζυματική μέθοδο

Προσδιορισμός Χρώματος λευκών και ερυθρών οίνων

Το χρώμα των λευκών οίνων

Το χρώμα των ερυθρών οίνων

Προσδιορισμός χρώματος λευκών οίνων

Προσδιορισμός έντασης και απόχρωσης ερυθρών οίνων

Προσδιορισμός φαινολικών ουσιών

Φαινολικά συστατικά λευκών και ερυθρών οίνων

Προσδιορισμός ολικών φαινολικών συστατικών των οίνων μέσω του  δείκτη φαινολικών

Προσδιορισμός φιανολικών συστατικών με την μέθοδο Folin-Ciocalteu

Προσδιορισμός Αφομοιώσιμου από τους ζυμομύκητες αζώτου

Αζωτούχα συστατικά του γλεύκους

Προσδιορισμός ανόργανου αζώτου του γλεύκους

Προσδιορισμός οργανικού αζώτου του γλεύκους

Διορθώσεις του γλεύκους σχετικά με την αζωτούχο σύσταση

Μέθοδοι
κατάρτισης

Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται με την μέθοδο της υβριδικής μάθησης με Κατα πρόσωπο διδασκαλία και Σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και με Ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle της Quintessence: www.quintessenceLMS.org.

Το πιστοποιητικό κατάρτισης δηλώνει την ενεργό συμμετοχή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και για να εκδοθεί ως τέτοιο, η Quintessence Enterprises Ltd λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδρασή τους μέσω εικόνας και ήχου. Για τον λόγο αυτό, σημειώνεται η παρουσία και η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μέσω εικόνας, με ανοιχτή κάμερα, και ήχου, με αλληλεπίδραση και διαδικτυακή διάδραση. Περαιτέρω, η ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορεί να τεκμηριώνεται με διαπίστωση της κατανόησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος από το ΚΕΚ.

Πιστοποιητικό
παρακολούθησης

Το πιστοποιητικό παρακολούθησηςτου προγράμματος εκδίδεται με την τεχνολογία Blockchain για να διασφαλίζεται η αυθεντικότητά του. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξετάζει την γνησιότητα του πιστοποιητικού με την σάρωση του κώδικα QR που φέρει το πιστοποιητικό ή εάν σύρει την ψηφιακή μορφή του πιστοποιητικού στην θέση certificate validator στον σύνδεσμο που παρέχει η ιστοσελίδα της Quintessence Enterprises Ltd.

Share this programme